Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se.

Juridiska institutionen söker nu en postdoktor inom ämnet transporträtt, inklusive sjötransporträtt, med kompetens även i havsförvaltningsrätt.

Arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor i ämnet transporträtt innebär att du knyts till en forskargrupp med seniora forskare och doktorander. Gruppen är specialiserad inom flera rättsområden såsom sjöfartens juridik, havs- och sjömiljörätt och havsförvaltningsrätt.

Forskningsdelen av anställningen utgör ca 80 % av heltid. Forskningen skall avse transporträtt, inklusive sjötransporträtt, men får gärna knyta an också till havsförvaltningsrätten. Projektet utarbetas inom ramen för gruppens verksamhet och i dialog med forskargruppen. Initialt är forskningsprojektet tänkt att löpa under två år.

I den utlysta anställningen ingår undervisning med cirka 20 % av heltid, som bland annat kommer att utföras inom sjö- och transporträtt, havsförvaltningsrätt och miljörätt.

Till arbetsuppgifterna hör även att utveckla och vidmakthålla tvärvetenskapliga forskningskontakter inom forskningsfältet. Som anställd vid institutionen är det viktigt att självständigt och i samarbete, kunna bidra aktivt till forsknings- och utbildningsmiljön. I detta ingår att vara aktiv i sökandet efter ytterligare extern finansiering för forskningsprojektet.

Kvalifikationer

För att komma i fråga för anställningen behöver du ha avlagt doktorsexamen inom ett ämne som knyter an till ovan beskrivna forskningsfält. Det är dock inte nödvändigt att examen har uppnåtts vid tidpunkten för ansökan, däremot vid tidpunkten för anställning.

Eftersom en anställning som postdoktor syftar till att ge personer som nyligen disputerat möjlighet att stärka och utveckla sin vetenskapliga kompetens riktar sig tjänsten i första hand till den som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. När denna tid beräknas kan ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter räknas av.

Betydande delar av undervisningen avser svensk rätt och en förutsättning är därför kunskap om svensk rätt på doktorsexamensnivå, liksom förmåga att undervisa på svenska.

I denna rekrytering kommer kompetens och skicklighet, tillsammans med dokumenterade meriter, bedömas utifrån förutsättningar för att genomföra aktuell forskning och undervisning.

Den sökandes förmåga att samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att tillmätas stor vikt vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om forskning och utvecklingsarbete tillmätas vikt.

Anställning

Anställningen är en visstidsanställning om två år på 100 % med placering vid Juridiska institutionen.

Kontaktuppgifter för anställningen

Claes Martinson, forskningsgruppsföreträdare, claes.martinson@law.gu.se, för frågor om anställningen

Jeanette Lund, personalhandläggare, jeanette.lund@law.gu.se, för frågor om rekryteringsprocessen

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-28

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.