Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för medicin. Vår verksamhet sträcker sig över stora kunskapsområden, där vi bedriver framgångsrik forskning och utbildning, från molekyl till samhälle i nära samarbetet med hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Institutionen för medicin är uppdelad i fyra avdelningar och en av dem är avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, där ämnesområdet hälsovetenskaplig statistik ingår inom ramen för forskargruppen i Biostatistik. Vi som arbetar i biostatistikgruppen är engagerade i undervisning och forskning vid institutionen, övriga delar av Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.

Vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa bedrivs omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, försäkringsmedicin, registerepidemiologi, hälsoekonomi, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy där biostatistikgruppen medverkar. Biostatistikgruppen ansvarar för ett antal kurser inom både grundutbildningen och forskarutbildningen samt driver egna forskningsprojekt.

Forskargruppen i Biostatistik har vuxit i antal lärare och forskare under flera år, och nu söker vi ytterligare en universitetslektor för att växa oss ännu starkare.

Ämne

Hälsovetenskaplig statistik

Ämnesbeskrivning

Hälsovetenskaplig statistik är ett ämne som handlar om tillämpningar av statistik på frågeställningar inom de hälsovetenskapliga ämnena. I fokus är således de tillämpade statistiska metoder som kan användas för att besvara forskningsfrågor inom hälsovetenskaperna, såsom medicin, folkhälsovetenskap, globalhälsa, fysioterapi och vårdvetenskap. Detta innebär att ämnet spänner över stora delar av statistiken, men framträdande delar är till exempel överlevnadsanalys, statistisk analys av randomiserade kliniska prövningar, kausal inferens vid observationella studier, multivariata metoder och metoder för att hantera bortfall.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och kursledning i hälsovetenskaplig statistik vid ett eller flera av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram. Även handledning och annan undervisning kan ingå.

I arbetet ingår att självständigt leda och bedriva forskning i forskningsprojekt och i samverkan med andra kliniska forskargrupper vid institutionen för medicin och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen i stort. Det förväntas också ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper för att bygga upp och stödja en egen forskargrupp.

I arbetet kan komma att ingå statistiska konsultationer inom ramen för verksamheten Akademistatistik, som tillhandahåller statistisk assistans för forskargrupper vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen.

Viss administration relaterat till undervisning, forskning och statistiskt konsultationsarbete ingår också i anställningen.

Undervisning sker vanligtvis på engelska, men viss undervisning på svenska kan ingå. Sökande som inte är svensktalande förväntas kunna undervisa på svenska inom två år från anställningens början.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Avlagd doktorsexamen i statistik, matematisk statistik, biostatistik eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt och visad pedagogisk skicklighet. Det är också ett krav att kunna undervisa på engelska.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därefter följer skicklighet i statistiskt konsultationsarbete inom medicinsk forskning.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av och skicklighet i undervisning inom hälsovetenskaplig statistisk till studenter vid medicinsk fakultet utan förkunskaper i statistik. Vidare är dokumenterad pedagogisk utbildning samt skicklighet i kursledning, handledning och pedagogiskt utvecklingsarbete mycket meriterande.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i ledande internationella tidskrifter med relevans för tillämpad statistik, där kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen av vetenskapliga artiklar, samt kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprogram och dess relevans för verksamhetens inriktning. En tydlig progress i skicklighet, med fokus på vetenskapliga meriter från den senaste 10-årsperioden, ska ges störst betydelse. Förmåga att erhålla externa forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens är meriterande.

Vid bedömningen av statistiskt konsultationsarbete kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av och skicklighet i statistiskt konsultationsarbete inom tillämpade forskningsprojekt/ forskargrupper. Särskild vikt läggs vid erfarenhet och förmåga att leda och utveckla statistiskt konsultationsarbete.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning

Anställningen avser tillsvidare på 100 % av heltid med placering vid Institutionen för medicin. Tillträde enlgit överenskommelse.

Vid Göteborgs universitet finns möjlighet att vid en tillsvidareanställning som universitetslektor ansöka om att prövas för befordran till professor.

Kontaktuppgifter för anställningen

Professor Jan Borén, prefekt för institutionen för medicin
Tele: +46 733764264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se 

Professor Max Petzold, avdelningschef
Tele: +46 703867077
E-post: max.petzold@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/1731 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-03

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.