Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor i molekylär simulering och beräkningskemi för terapeutiska oligonukleotider, med placering vid sektionen för farmakologi.

Denna anställning är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Denna utlysning vid sektionen för farmakologi är en av två postdoktoranställningar i ett DDLS/WASP-finansierat samarbetsprojekt mellan Pär Matsson (sektionen för farmakologi, Göteborgs universitet, https://www.gu.se/en/research/cellular-and-molecular-pharmacokinetics) och Alexander Schliep (CSE, Göteborgs universitet | Chalmers, https://schlieplab.org), som syftar till förbättrad design av oligonukleotidbaserade läkemedel med hjälp av beräkningskemi, biofysikalisk simulering och AI-metoder. 

De två postdoktorala forskarna kommer att arbeta nära tillsammans under gemensam handledning av forskningsledarna, och tillbringa tid i båda labben. Nära band till OligoNova Hub vid Göteborgs universitet (en del av SciLifeLabs Drug Discovery and Development-plattform) och de starka forskningsaktiviteterna vid AstraZeneca R&D Gothenburg leder till en dynamisk forskningsmiljö inom det spännande nya området datorbaserad design av terapeutiska oligonukleotider. Forskningsledarna har omfattande expertis inom maskininlärning, AI för läkemedelsdesign, prediktion av hybridiseringsenergier, såväl som modellering och simulering av cellulär farmakologi, experimentell bestämning av cellulär läkemedelsdisposition, och kvantifiering av bindningskinetik och -energi för småmolekyler och oligonukleotider. Dessutom inbegriper projektet samarbete med Rula Zains forskargrupp (Karolinska Institutet) för att identifiera kliniskt relevanta målgener vid sällsynta sjukdomar och utvärdera predikterade oligonukleotidkandidater i in vitro och in vivo-modeller. Postdoktoranställningarna positionerar alltså kandidaterna väl för att utveckla egna forskningsprogram och för framstående karriärer inom akademi eller industri. 

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/ 

SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS) är ett 12-årigt initiativ fokuserat på datadriven forskning inom områden som är nödvändiga för att förbättra människors liv, upptäcka och behandla sjukdomar, skydda biodiversitet och skapa hållbarhet. Programmet kommer att utbilda och stötta nästa generation av forskare inom livsvetenskap och skapa en stark datavetenskaplig bas. Programmet avser stärka nationella samarbeten mellan universitet, koppla samman forskare inom livs- och datavetenskap samt att skapa samarbeten med industri, sjukvården och andra nationella och internationella aktörer. Läs mer: https://www.scilifelab.se/data-driven

Ämne

Molekylär simulering och beräkningskemi för terapeutiska oligonukleotider.

Ämnesbeskrivning

Oligonukleotidbaserade läkemedel väntas leda till stora framsteg för behandling av sjukdomar som för närvarande saknar fungerande terapier. Terapeutiska oligonukleotider är kemiskt modifierade RNA- eller DNA-baserade läkemedel som framkallar sin effekt genom komplementär bindning till nukleotidsekvenser i den sjukdomspåverkade cellen. 

Projektet syftar till att definiera hur de olika kemiska modifieringar som används vid utformningen av terapeutiska oligonukleotider påverkar deras bindningstermodynamik och -kinetik gentemot målsekvensen, samt till andra biomolekyler såsom cellulära proteiner. Sådana interaktioner är avgörande för läkemedlens effektivitet och säkerhet, men de bakomliggande molekylära mekanismerna är inte klarlagda. 

Två postdoktorer kommer att arbeta nära tillsammans i detta samarbetsprogram, med fokus på var sitt distinkta projekt: anställningen i denna utlysning är inriktad på molekylär simulering och kemiska beräkningar av interaktioner som involverar terapeutiska oligonukleotider, medan den andra anställningen (annonseras separat) är inriktad på tillämpningar av AI-metodik för att förutsäga oligonukleotiders bindningsinteraktioner.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att utveckla och tillämpa metodik för molekylärdynamisk simulering och kvantmekanikbaserade beräkningar för att studera effekterna av kemisk modifiering på bindningen av terapeutiska oligonukleotider till målnukleotidsekvenser och till cellulära proteiner.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde för den aktuella anställningen. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Bedömningsgrund

Vi söker en mycket motiverad person med betydande erfarenhet av molekylär simulering och beräkningskemi. Tidigare erfarenhet av beräkningsmetodik för att kvantifiera biomolekylära interaktioner är ett krav. Sökande ska ha utmärkt generell forskningsförmåga, skrivförmåga, och förmåga att arbeta både självständigt och inom ett team. Flytande kunskaper i talad och skriftlig engelska är väsentligt. Erfarenhet av att studera nukleotid-nukleotid- och/eller nukleotid-protein-interaktioner med hjälp av molekylärdynamiksimuleringar och/eller kvantkemiska beräkningar är mycket meriterande. Kunskap om biofysikaliska mätningar av oligonukleotiders bindningsinteraktioner (genom SPR, spektrofotometri eller liknande tekniker) är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 24 månader, 100% av heltid, med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Professor Pär Matsson, e-post; par.matsson@gu.se 

Ansvarig chef är forskare/sektionschef Michael Winder, tfn; +4631 786 34 77, e-post; michael.winder@pharm.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexaman bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-31 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.