Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik (HSM) finns i huset Artisten i centrala Göteborg och ingår i den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Institutionen utbildar musiker i flera genrer, komponister, lärare i musik och teater, musikalartister, operasångare och skådespelare och har drygt 600 studenter. Högskolan för scen och musik bedriver även utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning samt har en omfattande utåtriktad verksamhet. Institutionen har närmare 200 anställda.

Ämne

Musikalisk gestaltning

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet Musikalisk gestaltning omfattar hela det musikaliska fältet och inkluderar samtliga genrer och uttrycksformer. Utbildning och forskning är organiserad genom ett tio-tal olika utbildningsprogram, doktorand- och postdok-projekt samt senior forskning (både intern- och extern-finansierad) inom områdena improvisation, komposition, interpretation och teori. Forskningen arbetar för förnyelse inom musikaliskt skapande och fördjupade insikter om musik som samhällsföreteelse och uttryck. Genom experimentella uttryck och ljudskapande kan alternativa perspektiv och former synliggöras, och en fördjupad förståelse av vår samtid, våra relationer till andra människor och vår omvärld erhållas. Det finns ett stort intresse för hur den musikaliska gestaltningen står i förbindelse med och kan uttrycka företeelser i samhället i övrigt, och kunskapsteoretiska frågor som leder mot en utvidgad och fördjupad kunskapssyn. Forskningen i musikalisk gestaltning vill, gärna i interaktivt samspel med andra konstriktningar, kunna artikulera konstens förmåga att kritisera såväl konstnärliga som andra vetenskapliga erfarenheter. På Högskolan för scen och musik finns en avancerad experimentell och laborativ forsknings- och utbildningsmiljö som möjliggör arbete med frågor kring bland annat instrument- och materialforskning, akustik, musikteknik, ljudsyntes, datorstödd komposition och informationsteknologi.

Arbetsuppgifter

Under de tre första åren kopplas ett uppdrag som enhetschef för Musik 1, en av två enheter inom musikområdet vid HSM, till lektorsanställningen. Uppdraget är på heltid under tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Efter avslutat chefsuppdrag innefattar lektorsanställningen arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examination och konstnärlig forskning/utvecklingsarbete inom ämnet musikalisk gestaltning.

Musik 1, en av fyra enheter, omfattar kandidatprogrammen Världsmusik, Komposition, Musik- och Ljudproduktion, Individuella och Improvisation samt masterprogrammen Improvisation/Världsmusik, Komposition och en nordisk gemensam master i Improvisation tillsammans med Oslo och Köpenhamn. Dessutom fristående kurser, forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet.

Som enhetschef har du ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå i samverkan med programansvariga, samt forskning och forskningsanknytning inom utbildningarna i samarbete med ämnesföreträdaren. I arbetsuppgifterna ingår också samverkan och utveckling av nätverk och samarbeten såväl inom som utom universitet. Du leder enhetens strategiska arbete och har personal- och budgetansvar för sammantaget ca 30 medarbetare.

Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och har en god social förmåga. Du drivs av att leda arbetet i en kreativ miljö med kompetenta och engagerade medarbetare. Det är din uppgift att organisera och bemanna en effektiv och professionell verksamhet utifrån enhetens behov och förutsättningar. Du stödjer och skapar goda förutsättningar för ett kvalitativt och effektivt sätt att arbeta med utbildning, forskning och samverkan.

Du är en stabil och transparent ledare som kommunicerar tydligt och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du är handlingskraftig och kan prioritera bland många arbetsuppgifter. Du har förmåga att arbeta processinriktat, tänka nytt och utveckla det pedagogiska och konstnärliga arbetet samt forskning i samverkan med medarbetare och övriga intressenter. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och motiveras av att skapa en god arbetsmiljö.

Du ingår i ledningsgruppen och har ett nära samarbete med prefekt, viceprefekter och enhetschefer.

Konstnärliga fakulteten står inför stora förändringar de kommande åren så du som enhetschef kommer att arbeta med förändringsledning. Vi har en vision om en samlad fakultet för konst och lärande och det finns långgående planer för en samlokalisering i ett nytt hus.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i HF 4 kap  4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.  Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är dels den som visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Goda språkkunskaper i svenska är ett krav för anställningen eftersom myndighetsspråket är svenska.

Bedömningsgrund

Lika stor vikt kommer läggas på anställningens olika delar - konstnärlig/vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och ledningsförmåga. En hög meritering inom en del kan inte uppvägas av en svag meritering inom en annan del. 

Dokumenterad konstnärlig skicklighet inom musikområdet.

Erfarenhet av konstnärligt utvecklingsarbete/forskning är meriterande.

Visad pedagogisk skicklighet inom undervisning på högskolenivå eller motsvarande.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå eller motsvarande.

Dokumenterad erfarenhet av att driva och leda utvecklingsarbete inom högre utbildning, inklusive kursutveckling, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå.

Visad ledarförmåga

  • Minst tre års erfarenhet av att leda och utveckla pedagogisk och/eller konstnärlig verksamhet inom högskola/universitet
  • Visade kunskaper kring och erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsarbete
  • Visad skicklighet som ledare och erfarenhet av verksamhetsplanering, kompetensförsörjning, budgetarbete och verksamhetsuppföljning
  • Erfarenhet av nätverkande och samverkan

Den sökande kommer att väljas, som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning

Tillsvidareanställning som Universitetslektor med en omfattning om 100%, med uppdrag som enhetschef på 100% under 3 år med möjlighet till förlängning av chefsuppdraget ytterligare 3 år.

Gällade lektorsanställningen kommer anställning gälla: Universitetslektor i musikalisk gestaltning där inriktningen bestäms av det estetiska ämne eller perspektiv som beskriver slutkandidatens kompetensområde.

Konstnärliga fakulteten tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Petra Frank, prefekt. Tfn: 031-786 6615. Email: petra.frank@hsm.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till:
Magdalena Eldh, personaladministratör. Tfn: 031-786 4010. Email: magdalena.eldh@hsm.gu.se

Info HSM: www.gu.se/scen-musik

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Högskolan för scen och musik, Magdalena Eldh, PAR 2021/1681, Box 210, 405 30 Göteborg.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-24

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner