Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningen är placerad på Campus Steneby i Dals Långed, där vårt uppdrag är att utbilda designer och konsthantverkare som är förankrade i sina material. Campus Steneby är en plats ”där människor, idéer och material möts,” och kan ta sig olika uttryck inom respektive utbildningsprogram. Steneby är en internationell kultur- och utbildningsmiljö i Dals Långed i Dalsland, cirka 17 mil norr om Göteborg.

Utbildningsprogrammen

Utbildningsprogrammen på grundnivå är Möbeldesign inriktning trä, Metallgestaltning samt Textil - Kropp - Rum. På avancerad nivå finns ett program, Applied Arts and Design, med tre inriktningar som svarar mot programmen på grundnivå. Undervisningsspråket är engelska på Möbeldesign inriktning trä, Metallgestaltning och Applied Arts and Design. HDK-Valand har forskarutbildning inom design.

Programmet Möbeldesign inriktning trä

Utbildningen är internationell, med ett stort antal icke svensktalande studenter. Engelska används genomgående i undervisningen, såväl i verbalt som skriftligt.

 

Ämne

Design inriktning möbeldesign

Ämnesbeskrivning

Det konstnärliga utforskandet genom form, tekniker, metoder, och inte minst i olika trämaterial är en väsentlig del av ämnet och dess utveckling. Tidigt i utforskandet, redan på skisstadiet, är det viktigt att ha en palett med olika verktyg för att få upp volymer och arbeta praktiskt med utforskandet, för att sedan låta detta arbetssätt följa med i hela processen mot en möbel eller inredning. Först i dialogen med människan blir möbeln till där den får olika meningsbärande betydelser. Forskning och etablerad kunskap är givna förutsättningar för ämnets utveckling och förståelse, inte minst i lokala och globala sammanhang och i samarbeten med olika aktörer.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i lärarlaget som arbetar med möbeldesign inriktning trä, både på grund- och avancerad nivå.

Som universitetsadjunkt med uppdrag som programansvarig förväntas du

  • Inneha uppdraget som programansvarig för kandidatprogrammet i Möbeldesign med inriktning trä,
  • Det övergripande ansvaret för utvärdering och kvalitetsarbete för programmet i samverkan med övriga medarbetare,
  • Planera och genomföra samverkansaktiviteter, som exempelvis utställningar och samarbeten med privata och offentliga aktörer i samhället,
  • Utföra administrativt arbete som kan innebära till exempel samordning av bedömningsarbetet i samband med antagning, kursansvar och resultatrapportering samt schema- och budgetplanering.
  • Undervisa på grundnivå

 

Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med arbetslaget, som arbetar tillsammans med att driva och utveckla utbildningen. I arbetslaget ingår professor, lektor, adjunkter och verkstadstekniker. Anställningen innebär också ett aktivt deltagande i hela verksamheten på HDK-Valand, Campus Steneby och institutionen.

Rekryteringsarbete utvecklas och genomförs i samverkan med övriga kollegor, och ingår som en del av uppgifterna som programansvarig.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är enligt Anställningsordning vid Göteborgs universitet den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgå högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 

Bedömningsgrund

Bedömning pedagogisk skicklighet
- Dokumenterad pedagogisk erfarenhet på högskolenivå
- God förmåga att förmedla kunskap samt engagemang och intresse för ämnet
- Dokumenterad erfarenhet av administration och/eller projektledning såsom förmåga ta ansvar för planering, organisering och utveckling av projekt eller kurser där erfarenhet av
kursutveckling inom högskola/universitet meriteras.

Bedömning konstnärlig skicklighet
- Dokumenterad konstnärlig skicklighet i design
- Dokumenterad samverkan i professionella sammanhang
- Dokumenterat konstnärligt utvecklingsarbete är meriterande
- Dokumenterad erfarenhet av eget arbete i trä är meriterande

Övrig bedömning
- Konstnärlig högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom design eller motsvarande

- Specialistkunskap inom ett område relevant till programmet, till exempel CAD eller digitala verktyg,

- Förmåga att knyta externa kontakter både nationellt och internationellt

- Dokumenterad administrativ skicklighet och organisationsförmåga

- Dokumenterad god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga

- Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift

- Av betydelse är också ditt personliga förhållningssätt till designämnet.

 

I denna rekrytering kommer vi främst att beakta vem som efter en helhetsbedömning
bedöms ha de bästa förutsä1ningarna att, i relation till befintlig kompetens i arbetslaget, genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Stor vikt kommer att fästas vid ämnesmässig kompetens, pedagogisk skicklighet och
personlig lämplighet.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år, HF 4 kap 10§

Omfattning: 50 %

Placering: HDK-Valand Steneby, Dals Långed

Tillträde: Mars 2022 eller enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Tom Cubbin, enhetschef
tom.cubbin@gu.se


Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till:
Maria Krång, personaladministratör
maria.krang@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

HDK-Valand
HR
Box 131
405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast 2022-02-03

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-03

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner