Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Huvudsakliga forskningsteman är "Klimat och klimatförändringar", "Jordytans processer" och "Geosfären". Institutionens forskningsstrategi fokuserar på vidareutveckling av geosystemvetenskap.

Forskningsgruppen Hydrogeologi (https://www.gu.se/en/research/hydrogeology-group) vid Institutionen för geovetenskaper tillhör forskningstemat ”Geosfär” och arbetar med grundforskning, undervisning och intressentverksamhet inom område för hydrogeologi, föroreningshydrogeologi och hydrogeokemi. Hydrogeologigruppen fokuserar på två huvudforskningsämnen; a) sötvattenresurser under förändrade miljö- och klimatförhållanden och b) beteendet hos föroreningar i underytan. Hydrogeologigruppen har starka relationer med internationella forskargrupper och privata företag i Tyskland, Schweiz, Kanada, USA och Frankrike. Gruppen är också värd för en stor pool av toppmodern utrustning för stabila isotop- och elementaranalyser.

Arbetsuppgifter

Forskargruppen för hydrogeologi vid geovetenskapliga institutionen avser rekrytera en doktorand för att bidra till projektet: ”Konstgjord grundvattenbildning - En genväg för skadliga poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) till grundvattensystem och dricksvattenförsörjning - Kan vi undvika det?” Projektet ingår i forskningsfältet för föroreningshydrogeologi inom forskargruppen för hydrogeologi vid Institutionen för geovetenskaper. Den framgångsrika sökanden till detta doktorandprojekt kommer att undersöka infiltration av PFAS i grundvattensystem vid konstgjorda grundvatteninfiltrationssystem och kommer att utveckla metoder för att undvika detta. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Assoc. Prof Lutz Ahrens (Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Philip McLeaf (Uppsala Vatten och Avfall) och Britt-Marie Pott (Sydvatten). En stor del av projektet kommer att omfatta fältarbete vid två konstgjorda grundvattentillförselanläggningar i Uppsala och Skåne (Sverige), kombinerat med laboratorieundersökningar vid Institutionen för geovetenskap vid Göteborgs universitet.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för denna anställning:

- stark bakgrund inom miljögeologi, föroreningshydrogeologi, miljökemi eller ett relaterat område

- goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska

- erfarenhet av att utföra fält- och laboratoriearbete och erfarenhet av numeriska simuleringar är meriterande

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Anställningsform: Tillfällig anställning som doktorand i naturvetenskap med inriktning miljövetenskap i fyra år på heltid (100%), HF 5 kap 7§ Doktorandanställning 

Plats: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Första anställningsdag: 1 juli 2022 eller enligt överenskommelse

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas till doktorandtjänst. Den som utses till doktorandtjänst ska i första hand ägna sig åt sina studier. De får dock arbeta i begränsad omfattning med utbildningsuppgifter, forskning och administration enligt föreskrifterna.

Löner för doktorander regleras i lokalt avtal vid universitetet.

Kontaktuppgifter för anställningen

Om du har frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Dr. Philipp Wanner, philipp.wanner@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Information för internationella sökande

Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg. För att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet för dig och din familj/make/maka/partner, besök:

https://www.gu.se/sv/om-universitetet/välkomsttjänster https://www.movetogothenburg.com/

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett enligt anvisningarna i annonsen och att den lämnas in innan sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan.

Ansökan ska innehålla:

  • Ett följebrev med motivering som beskriver den sökandes lämplighet för anställningen (max en A4-sida)
  • En meritförteckning inklusive utbildning, kvalifikationer och tidigare erfarenhet
  • En kopia av examensbevis och en utskrift av kurser med betyg
  • En kopia av masteruppsatsen (eller motsvarande)
  • Andra handlingar som sökanden anser vara viktiga
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-31 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner