Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Projektbeskrivning.

Vi söker en motiverad doktorand i marin ekologi för att arbeta med grundläggande och tillämpade forskningsfrågor relaterade till ekologi och förvaltning av grunda kustekosystem.

Sjögräsängar är hotade ekosystem i många delar av världen och längs den svenska nordvästkusten har över 60% av ålgräsängarna försvunnit sedan 1980-talet. I många områden har ålgräsängarna ersatts av stora mattor av makroalger som driver längs botten. Dessa algmattor domineras av frilevande morfer av fleråriga arter som normalt hittas på hårbotten, framför allt sågtång och blåstång (Fucus spp.) samt kräkel (Furcellaria lumbricalis). Algmattorna tycks ha ökat dramatiskt i utbredning sedan 1980-talet och täcker idag 100-tals hektar grunda mjukbottnar där de effektivt förhindrar naturlig återhämtning och restaurering av ålgräs (Moksnes et al. 2018).

Även om dessa frilevande morfer har blivit en dominerande livsmiljö i många kustområden är för närvarande mycket lite känt om deras ekologi och funktion i ekosystemet, t.ex. hur mattorna skapas, sprids och förändras i utbredning över säsonger och år, om de reproducerar sig sexuellt och skiljer sig genetiskt från fastsittande morfer, hur de används av fiskar och ryggradslösa djur, hur de påverkar annan kustvegetation, infauna och sedimentkemi, och hur de i slutändan påverkar ekosystemtjänster som tillhandahålls av grunda kustekosystem. Lite är också känt hur denna livsmiljö ska förvaltas i en situation där ålgräs försätter att försvinna längs kusten.

Vi letar efter en doktorand tycker det skulle vara spännande att forska på dessa frågeställningar och som är intresserad av att arbeta i en forskargrupp i samarbete med förvaltare från nationella myndigheter. Eftersom arbetet kommer att kräva fältarbete bör du gilla att arbeta i fält, inklusive arbete i och under vattnet. Projektet kommer att anpassas till intresset och bakgrunden hos en framgångsrik kandidat, och kan inkludera många av de nämnda forskningsfrågorna eller fokusera på ett fåtal. Tjänsten är finansierat av Institutionen för marina vetenskaper, vilket ger större frihet än externt finansierade projekt. Projektet och kandidaten kommer att bli en integrerad del av den transdisciplinära forskningsgruppen Zorro (www.gu.se/en/research/zorro) som kommer att ge stöd för fältarbete och laboratorieanalyser. Kandidaten bör vara beredd att delta i andra forskningsaktiviteter i gruppen (t.ex. restaurering av ålgräs, fjärranalys av undervattensmiljöer) och att samarbeta med kustnära förvaltare och olika intressegrupper i projektet.

Referenser

Moksnes P-O, Eriander L, Infantes E, Holmer M. 2018. Local regime shifts prevent natural recovery and restoration of lost eelgrass beds along the Swedish west coast. Estuaries and Coasts. 41:1712–1731. DOI: 10.1007/s12237-018-0382-y.

Kvalifikationskrav och meriterande färdigheter

Den framgångsrika kandidaten bör vara självgående, lösningsorienterad, nyfiken och intresserad av att samarbeta inom en större forskargrupp. Du bör ha en relevant examen i marin ekologi/biologi eller motsvarande, samt ha god kommunikationsförmåga på engelska (både skriftligt och muntligt). Dokumenterad kunskap i ämnen som är relevanta för projektet, samt färdigheter att utforma och genomföra vetenskapliga studier inklusive vetenskapligt skrivande är viktiga meriter. Erfarenhet av att självständigt organisera och utföra fältarbete med mindre båtar, samt arbeta under vatten med snorkling eller dykning är också viktiga färdigheter för tjänsten. Erfarenhet av att kartlägga undervattensmiljöer med hjälp av flygande drönare, ekolodsteknik och dropp-video, samt att använda olika mjukvaror för bild- och GIS-analyser är också meriterande, liksom provtagning och analys av marin flora, infauna och

epifauna (taxonomisk kunskap) och sediment (kol- och näringsinnehåll och processer) samt erfarenhet av att arbeta med genetiska verktyg.

Vi vill att alla kandidater ska inkludera en kort (2-3 sidor) sammanfattning av vad de tycker är de mest intressanta forskningsfrågorna för projektet och varför, samt hur de skulle vilja arbeta med dessa frågor under en doktorsavhandling. Denna sammanfattning kommer att spela en central del av utvärderingen.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Dr. Per Moksnes (huvudhandledare)

Lektor i marin ekologi och förvaltning

e-mail: per.moksnes@marine.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-31

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner