Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier bedriver samhällsrelevant utbildning och forskning i sin unika tvärvetenskapliga kunskapsmiljö. Hos oss jobbar idag 120 medarbetare och varje år utbildar vi omkring 1000 studenter. Forskningen på institutionen fokuserar på stora och angelägna globala utmaningar relaterade till frågor om klimat och hållbarhet, krig och fred, migration, mänskliga rättigheter, maktförhållanden, kultur/mångkultur och samhällelig förändring. Institutionen utgör en unik miljö för tvärvetenskaplig forskning inom freds- och utvecklingsforskning, samhällsvetenskapliga miljöstudier, humanekologi, mänskliga rättigheter och socialantropologi. Institutionens forskning bedrivs av forskare från många olika ämnesområden och vi förstår globala förlopp utifrån skilda perspektiv och förhållningssätt. Vår kunskap är grundad på djup analys, på empiriskt och lokalt förankrad kunskap, på dialog och samtal med individer och grupper och på förståelse av lokala förhållanden och globala processer.

Institutionen för globala studier (SGS) vid Göteborgs universitet bjuder in ansökningar till en tvåårig 40% biträdande forskartjänst. Tjänsten ingår i ett forskningsprojekt som leds av professor Merritt Polk med titeln: ’Att mötas kring lömska problem: Gränsrum inom svensk planering och hur de bidrar till hållbar omställning’.

Projektbeskrivning

Allvarliga planeringsproblem kvarstår fortfarande i Sverige trots år av initiativ som syftar till att lösa dem. Sådana "lömska" problem kännetecknas av kausal komplexitet, ofta med bred tidsmässig och rumslig räckvidd, en hög grad av politisering och osäkerhet, och involvering av flera myndigheter och samhällsaktörer. Ett sätt att hantera sådana problem är genom diskreta plattformar, gränsutrymmen, som är utformade för att möjliggöra olika former av samverkan. Om gränsutrymmen främjas som en hållbar lösning på lömska problem, behöver vi en bättre förståelse för hur sådana utrymmen fungerar och hur de kan utformas för att öka sin effektivitet. Detta projekt kommer att bidra till denna förståelse genom en transdisciplinär undersökning av fyra exempel på gränsrum som hanterar lömska problem i svensk planering om: urban rättvisa, kriminalitet, integration och storskalig stadsförvandling. Den tillämpar ett transdisciplinärt tillvägagångssätt, som kombinerar en analys av de lömska problemens komplexitet, den rumsliga dimensionen av gränser och gränsutrymmen, och hemlösheten i deras resultat, med en utvärderande komponent av deras resultat, resultat och effekter. Fallstudieanalysen utgör grunden för en innovativ lärande plattform, där involverade praktiker och forskare genom djupt lärande tillsammans utvecklar strategier och verktyg för att öka gränsrums förmåga att bidra till hållbara övergångar.

 

Biträdande forskaren kommer att arbeta i projektet för att öka kunskapen specifikt om de rumsliga dimensionerna av gränsutrymmen och hur de kan utformas för att mer effektivt hantera komplexiteten i lömska problem inom stadsplaneringsprocesser. Med utgångspunkt i urbana studier, organisationsstudier och transdisciplinära tillvägagångssätt kombinerar detta projekt en tvärvetenskaplig analys av gränsområdena med en transdisciplinär forskningsansats.

Ämne

Humanekologi

Ämnesbeskrivning

Forskning inom humanekologi är problemdriven och relaterar till nutida globala utmaningar, såsom klimatförändring, stadsplanering, förlust av biologisk mångfald, och utnyttjande av naturresurser.

Arbetsuppgift

Inom projektet ska biträdande forskaren: (a) bidra till teoretisk och metodisk utveckling av en rumslig analys av gränsrum och deras kopplingar till samhällelig påverkan på lömska problem (b) ta ansvar för och delta i två fallstudier av gränsrum i Sverige ; (c) genomföra intervjuer och fältarbete; (d) Författare till enskilda och gemensamma publikationer. I projektet ingår medel för fältarbete samt presentationer vid akademiska konferenser.

Behörighet

Den sökande måste ha en magister- eller yrkesexamen i human ekologi, arkitektur och/eller motsvande område med inriktning på rumslig praxis. De ska också ha dokumenterad praktisk erfarenhet av transdisciplinär forskning ur ett urbant perspektiv, nationellt såväl som internationellt.

Bedömning

Ansökningar kommer att bedömas mot de primära kriterierna: (a) teoretisk och empirisk kunskap om stadsplanering och forskning inom projektets ämnesområde (b) dokumenterad erfarenhet av transdisciplinära tillvägagångssätt för stadsomvandling (c) fullständigt flytande i tal och skrift engelska och svenska; d) förmåga att arbeta självständigt och i en forskargrupp. och (e) förmåga att kommunicera forskningsresultat till samhälleliga publiker utanför den akademiska världen.

Anställning

Tjänsten innebär 40 % anställning under 2 år med placering på Institutionen för globala studier, Göteborg. Intervjuer kommer att hållas veckan i början av december och startdatum är 1 januari 2022.

Tillsättningsförfarande

Inkludera följande obligatoriska information i din ansökan:

  • Dina kontaktuppgifter och personuppgifter
  • Motiveringsbrev som beskriver ditt intresse för och lämplighet för tjänsten
  • CV, inklusive examina och andra relevanta kurser, arbetslivserfarenhet och en komplett lista över publikationer, dina språkkunskaper, din högsta examen
  • Kopia på examen

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor +46 704546529, merritt.polk@globalstudies.gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Det är den sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett i enlighet med instruktionerna i jobbet annons, samt att den lämnas in innan deadline den 7 december 2021. Urvalet av kandidater görs på grundval av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Några dokument som inte är tillgängliga i elektroniskt format ska skickas i 2 exemplar till: Göteborgs universitet, Andrea Iriarte, Institutionen för globala studier, Box 700, 405 30 Göteborg, Sverige. Ange tydligt referensnummer PAR 2021/1540 vid sändning kompletterande dokument. Ansökningar ska skrivas på engelska.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-07

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner