Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Skandinaviens största fakultet för konst och design och består av de två institutionerna HDK-Valand Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Med en unik bredd av utbildning och forskning söker fakulteten bidra till och främja en hållbar utveckling. Tjänsten erbjuder en möjlighet att samarbeta med kollegor för att utveckla och stärka HDK Valand, Konstnärliga fakulteten samt Göteborgs universitet – här finns ett brett nätverk med många möjligheter för samarbete och kunskapsutbyte.

Ämne

Fri konst

Ämnesbeskrivning

Fri konst vid Högskolan för konst och design i Göteborg är en komplett miljö som bjuder på ett ständigt utbyte mellan utbildning, forskning och samhälle. Kandidatprogrammet i fri konst ger studenterna möjlighet att utveckla sin individuella konstnärliga gestaltning och få en förståelse för den bredare samtidskonsten – allt från att skapa utställningar till tillfälliga offentliga konstprojekt. 

Ämnet fri konst vid HDK-Valand tar utgångspunkt i mångfalden av perspektiv och praktiker som kännetecknar den samtida konsten med särskilt intresse för ett kritiskt undersökande av konstens roll i offentligheten. 

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär främst undervisning i måleri och bildskapande huvudsakligen vid det konstnärliga kandidatprogrammet i fri konst. Den sökande måste tala ett av de skandinaviska språken då undervisningsspråket är svenska.

Undervisningen i denna kontext omfattar handledning av studentprojekt, examinationer, utveckling av kursinnehåll samt administrativa ansvarsuppgifter bestående av bedömning och utvärdering.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter innefattar utveckling av kursplaner och deltagande i arbetsgrupper med andra lärare inom ämnet, programmet, institutionen och den konstnärliga fakulteten. Den sökande ska främja samarbetet med det omgivande samhället samt internt på Göteborgs universitet för att stödja universitetets uttalade målsättning om fortsatt integrering av utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Universitetslektorn i fri konst förväntas främja utveckling och en kritisk kontextualisering av måleri och bildskapande samt ämnet fri konst.

Vi välkomnar särskilt sökande vars arbete kan kopplas till minst ett av följande områden: avkoloniserade studier, identitetsstudier såsom kön, queer, etnicitet, crip-politik, hållbarhet och kapitalocen/antropocen.

Den valda kandidaten förväntas bygga upp ett nätverk av nationella och internationella partnerskap som är av intresse för fakulteten och institutionen och att främja målsättningen kring breddad rekrytering.

Kvalifikationer

Den sökande förväntas ha undervisningserfarenhet från högre utbildning samt konstnärliga färdigheter på internationell nivå inom måleri och bildskapande. Därutöver förutsätts att den sökande också är   engagerad inom området fri konst och samtidskonst. 

Behörighet

Kvalifikationer för anställning som lärare anges i kapitel 4, paragraf 4 i högskoleförordningen och i Göteborgs universitets anställningsförfarande. Behörig att anställas som lektor är enligt högskoleförordningen en person inom konstnärlig verksamhet som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller har visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund för konstnärlig förmåga

 • Dokumenterad konstnärlig skicklighet inom måleri och bildskapande på internationell nivå
 • Synlighet i konstnärliga och yrkesmässiga sammanhang på området fri konst 
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt utveckla och leda konstnärliga projekt 
 • Visad förtrogenhet för och kompetens inom samtida kritiska teorier och den nuvarande diskursen på det aktuella området 
 • Kunskap om och anknytning till nationella och internationella nätverk på området fri konst

Bedömningsgrund för pedagogisk förmåga

 • Dokumenterad erfarenhet av program- och läroplansutveckling, inklusive examinationsformat
 • Dokumenterad erfarenhet av att föreläsa, handleda och examinera inom högre utbildning
 • Visad förmåga att skapa engagemang och intresse för området måleri och fri konst inom utbildning
 • Visad förmåga att kunna tillämpa nuvarande teoretiska diskurser på området fri konst för att utveckla undervisning och praxis  
 • Kunskap om och insikt i forskningen inom området, inklusive den kritiska kontextualiseringen av fri konst

Ytterligare grunder

 • Förmågan att undervisa och kommunicera på svenska (eller närliggande språk) samt engelska
 • Förmågan att arbeta effektivt och kollaborativt med kollegor
 • Förmågan att utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk på området fri konst 
 • Bidrag till konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete
 • Doktorsexamen inom ämnesområdet är meriterande

Sökande som inte tidigare har slutfört de pedagogiska kurser för högre utbildning som tillhandahålls av universitetet (eller motsvarande) förväntas göra det under de första tre anställningsåren.

Vi kommer att göra en övergripande bedömning och anställa den kandidat som anses ha de bästa förutsättningarna för att implementera och utveckla de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad i fem år med möjlighet till förnyelse enligt Högskoleförordningen kap 4 §10 Lärare inom konstnärlig verksamhet. Anställningen är 60 % av heltid med placering vid HDK-Valand. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, tester och referenstagning. Intervjuer planeras i april och maj 2022.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Josefina Posch, Lecturer and Director of Studies Advanced Level Fine Art, josefina.posch@akademinvaland.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet vänligen kontakta hr@hdk-valand.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas och vara inkoman senast 1 februari 2022 i tre exemplar med referensnummer till:

Göteborgs universitet
ATT: Märta Jakobsson 
HDK-Valand
Box 131
405 30 Göteborg

Då ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga är det önskvärt att ansökan och dess bilagor är utformade på engelska. Om ansökan skrivs på svenska eller annat nordiskt språk, kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av skador som kan uppstå vid översättningen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 1 februari 2022

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner