Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälsofrämjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd; Reproduktiv och perinatal hälsa samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Institutionens administrativa personal är organiserad i en administrativ enhet. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen-sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterske-programmet med olika inriktningar leder till yrkesexamina i kombination med filosofie magisterexamina. Vidare ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap.

Ämne

Reproduktiv och perinatal hälsa

Ämnesbeskrivning

Inom huvudområdet reproduktiv och perinatal hälsa studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyfödd-hetsperiod. Vidare fokuseras på föräldraskapets utveckling, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv, sexualitet och familjeplanering.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad inom sektionen för Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd och Reproduktiv och perinatal hälsa. Undervisning, kursansvar, handledning och examination, kliniska examinationer vid verksamhetsförlagd utbildning sker främst inom barnmorske-programmet, vid behov kommer aktuella arbetsuppgifter ske i samverkan med andra sektioner vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, samordna resurser, verka för fortlöpande sammanhang i kurserna, hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdena samt vara kursansvarig. I uppdraget som kursansvarig lärare ingår att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning, samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Vidare ingår i tjänsten att handleda och examinera uppsatser på grundnivå samt handleda uppsatser på avancerad nivå. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten är en betydande del av arbetsuppgifterna. Vidare ingår att aktivt verka för ämnesutveckling av huvudområdet, initiera och delta i ansökningar av externa forskningsmedel samt driva forskningsprojekt inom området. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

I anställningen ingår att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.

Den sökande ska undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom omvårdnad eller vårdpedagogik, visad pedagogisk skicklighet, samt barnmorskeexamen.

Svensk sjuksköterskelegitimation och barnmorskelegitimation.

Behärska svenska och engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand visad pedagogisk skicklighet och i andra hand klinisk skicklighet. Därefter administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens med erfarenhet av undervisning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter från universitet- och högskolesektorn. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Meriterande är utbildningserfarenhet inom personcentrerad vård då detta utgör ett profil-område vid institutionen.

Bedömning av klinisk skicklighet omfattar det en bred och långvarig arbetslivserfarenhet inom vårdsektorn samt klinisk förankring inom reproduktiv och perinatal hälsa. Den kliniska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vidare kommer den administrativa och organisatoriska förmågan att beaktas.

Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärare- och studerandegrupper, goda relationskapande egenskaper är viktiga då institutionen arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.

Undervisning sker på svenska, i vissa fall även på engelska. Därför krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi kommer i denna rekrytering att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och då bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Intervjuer, provföreläsningar och referenstagning kan bli aktuella innan beslut om anställning fattas.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Meriterande är om den sökande har gått eller påbörjat någon av universitetets pedagogiska kurser för lärare.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 220101-220630, på heltid 100 % med placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Helena Wigert, sektionschef Vård vid akuta och kritiska tillstånd och Reproduktiv och perinatal hälsa.
Telefon: 0706 - 38 11 80
e-post: helena.wigert@gu.se

Karin Ahlberg Prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Telefon: 031-786 60 90
E-post: karin.ahlberg@fhs.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar (klinisk)

Du som sökande ska uppfylla behörighetskrav och ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

- Svensk sjuksköterskelegitimation 
- Barnmorskelegitimation
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/1518 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner