Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk  utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Studies. 

 Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två mastersprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.  Våra forskarutbildningsämnen är Ämnesdidaktik med inriktningar samt Pedagogiskt arbete.  

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser en tidsbegränsad vikariatsanställning på 12 månader som universitetslektor i pedagogiskt arbete med omfattningen 100%. 

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. 

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning inom pedagogiskt arbete. Anställningen omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå, framförallt i lärarutbildning, såsom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Också administration av undervisning så som kursledning kan ingå. Utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete vid institutionen är framförallt inriktad mot grund- och gymnasieskolan, relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, digitalisering, utbildning för hållbar utveckling och politiska och sociala villkor för och effekter av utbildning. 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen i huvudsak sker på svenska. 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete. Vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad genom publicering och bidrag till konferenser. Pedagogisk skicklighet liksom förmåga att samarbeta med andra samt att leda och administrera verksamhet ska vara dokumenterad. Erfarenhet av samverkansarbete med det omgivande samhället liksom av att informera om forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande. Särskild vikt kommer att fästas vid lärarexamen, pedagogisk skicklighet och erfarenhet samt tidigare erfarenheter av undervisning, kursledning och handledning av examensarbeten från universitet och högskola. Högskolepedagogisk kurs om minst 7,5 hp är meriterande.  

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas. Urvals- och bedömningsprocessen kan komma att innefatta intervjuer och referenstagning. 

Anställning 

Anställningen är ett vikariat på 12 månader med omfattningen 100 %med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde för anställningen är snarast, eller enligt överenskommelse. Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. 

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet tillsammans med övriga bedömningsgrunder. 

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Martin Harling, martin.harling@ped.gu.se, 031-786 66 36 . Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632    

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.  

Till din ansökan skall bifogas: 

  • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen 
  • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista  
  • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen 
  • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras. 
  • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan. 
  • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan 
  • Examensbevis, betyg, intyg mm. 

Maximalt 10 vetenskapliga publikationer bifogas ansökan. Maximalt 3 läromedel/pedagogiska skrifter och maximalt 3 skrifter/rapporter av relevans för meriter inom samverkan, ledning och administrativ skicklighet bifogas ansökan.  

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskiftartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.  

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Mikaela Hansson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, Box 300, 405 30, Göteborg. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2021/1515 på försändelsen. 

.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-09 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner