Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Skandinaviens största fakultet för konst och design och består av de två institutionerna HDK-Valand Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Med en unik bredd av utbildning och forskning söker fakulteten bidra till och främja en hållbar utveckling. Tjänsten erbjuder en möjlighet att samarbeta med kollegor för att utveckla och stärka HDK-Valand, Konstnärliga fakulteten samt Göteborgs universitet – här finns ett brett nätverk med många möjligheter för samarbete och kunskapsutbyte.

Ämne

Konsthantverk med inriktning keramikkonst

Ämnesbeskrivning

Konsthantverk vid Högskolan för konst och design i Göteborg är en komplett miljö som erbjuder ett ständigt utbyte mellan utbildning, forskning och samhälle. Konsthantverksprogrammen på grundnivå och avancerade nivå har specialiseringar inom keramikkonst, smyckekonst och textilkonst. HDK-Valand erbjuder studier på forskarnivå inom konsthantverk.

Konsthantverksprogrammen bygger på konstnärlig utforskning genom material och koncept. Utbildningen uppmuntrar utvecklingen av färdighetsbaserad kunskap, främjar debatt om betydelsen av materiella utforskningar och undersöker konsthantverkens konceptuella identitet.

Keramikkonst vid HDK-Valand är en mötesplats för utveckling av idéer och uttryck med lera som konstnärligt medium. Materialfärdigheter utvecklas parallellt med konstnärligt språk och en lyhörd hållning gentemot områdets olika möjligheter. Studenterna förbereds för en konstnärlig karriär som kan bidra till det internationella området för keramikkonst.

HDK-Valand har välutrustade verkstäder och ateljéer mitt i centrala Göteborg. Dessutom har inriktningen keramikkonst tillgång till unika vedeldade ugnar och en verkstad på Nääs utanför Göteborg. Våra samarbeten med konstinstitutioner och arkiv i staden främjar studenternas lärande kring konsthantverk och utställningsverksamhet.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär undervisning huvudsakligen vid det konstnärliga masterprogrammet i konsthantverk. Undervisningsspråket på masterprogrammet är engelska.

Den valda kandidaten kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom textilkonst och smyckekonst och kommer även att undervisa studenter från samtliga tre inriktningar. Fokus kommer att vara undervisning av studenter med keramikkonst som inriktning.

Undervisningen i denna kontext omfattar handledning av studentprojekt, examinationer, utveckling av kursinnehåll samt administrativa ansvarsuppgifter bestående av bedömning och utvärdering.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter inom undervisning omfattar utveckling av kursplaner, deltagande i arbetsgrupper med andra lärare och examinationer inom de olika konsthantverksinriktningarna. Inom tjänsten förutsätts att kandidaten deltar i utvecklingen av aktiviteter på enheten Konsthantverk och Fri konst samt i institutionens arbetsgrupper. 

Universitetslektorn i keramikkonst förväntas främja utveckling och kritisk kontextualisering, konstnärlig utveckling och forskning inom ämnet keramikkonst och även övergripande inom konsthantverk. Dialog med tekniker och lärare på kandidatprogrammet på keramikkonst uppmuntras för att främja ämnets utveckling och innovation.

Kandidaten förväntas ha en god förståelse för materialets innebörd och semiotik, teknisk kunskap och färdigheter inom keramik samt bred erfarenhet av det keramiska mediet i en konstnärlig kontext. Den sökande förväntas ha en bra förståelse för kuratoriella praktiker och utställningsverksamhet eller kring konst i offentlig miljö.

Den valda kandidaten förväntas bygga upp ett nätverk av nationella och internationella samarbeten som är av intresse för fakulteten och institutionen.

Kvalifikationer

Tjänsten kräver undervisningserfarenhet från högre utbildning samt konstnärliga färdigheter på internationell nivå inom keramikkonst.

Behörighet

Kvalifikationer för anställning som lärare anges i kapitel 4, paragraf 4 i högskoleförordningen och i Göteborgs universitets anställningsförfarande. Behörig att anställas som lektor är enligt högskoleförordningen en person inom konstnärlig verksamhet som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller har visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund för konstnärlig förmåga

 • Dokumenterad konstnärlig skicklighet på internationell nivå inom området keramikkonst
 • Synlighet i konstnärliga och professionella sammanhang inom området keramikkonst
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt utveckla och leda konstnärliga projekt
 • Visad förtrogenhet för och kompetens inom samtida kritiska teorier och den nuvarande diskursen inom ämnesområdet.
 • Dokumenterad kuratoriell praktik, utställningsverksamhet eller konstnärliga projekt i offentlig miljö.
 • Kunskap om och anknytning till internationella nätverk inom området keramikkonst och konsthantverk

Bedömningsgrund för pedagogisk förmåga

 • Dokumenterad erfarenhet av program- och läroplansutveckling, inklusive olika examinationsformer
 • Dokumenterad erfarenhet av att föreläsa, handleda och examinera inom högre utbildning
 • Visad förmåga att förmedla kunskap, engagemang och intresse för keramikkonst och konsthantverk
 • Visad förmåga att kunna tillämpa nuvarande teoretiska diskurser inom området keramikkonst för att utveckla undervisning och praxis
 • Kunskap om och insikt i forskningen inom området, inklusive kritisk kontextualisering av keramikkonst och konsthantverk

Övriga grunder

 • Förmågan att arbeta effektivt och kollaborativt med kollegor
 • Förmågan att kommunicera på engelska både muntligen och skriftligen
 • Förmågan att utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk på området keramikkonst och konsthantverk
 • Bidrag till konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom området
 • Doktorsexamen inom området är meriterande

Sökande som inte tidigare har slutfört de pedagogiska kurser för högre utbildning som tillhandahålls av universitetet (eller motsvarande) förväntas göra det under de första tre anställningsåren.

Vi kommer att göra en övergripande bedömning och anställa den kandidat som anses ha de bästa förutsättningarna för att implementera och utveckla de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad i fem år med möjlighet till förnyelse enligt Högskoleförordningen kap 4 §10 Lärare inom konstnärlig verksamhet. Anställningen är 60 % av heltid med placering vid HDK-Valand. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, tester och referenstagning. Intervjuer planeras i april och maj 2022.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Katarina Andersson, Universitetslektor i konsthanteverk, katarina.andersson.2@hdk.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet vänligen kontakta hr@hdk-valand.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas och inkommit senast 1 februari 2022 i tre exemplar med referensnummer till:

Göteborgs universitet
ATT: Märta Jakobsson 
HDK-Valand
Box 131
405 30 Göteborg

Då ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga är det önskvärt att ansökan och dess bilagor är utformade på engelska. Om ansökan skrivs på svenska eller annat scandinaviskt språk, kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av skador som kan uppstå vid översättningen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 1 februari 2022 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner