Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudierKritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. 
 
Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar och pedagogiskt arbete. 
 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en visstidsanställning på heltid om 12 månader som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete. 

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. 

Arbetsuppgifter

Anställningen är främst inriktad mot undervisning inom de olika lärarprogrammen  som utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Arbetet kommer också att innefatta insatser inom ULV och VAL dvs. med de båda regeringsuppdrag som syftar till att ge kompletterande utbildningar för personer med utländsk lärarutbildning samt lärare som är verksamma i skolan utan lärarexamen. Kursledning och administration kan också ingå i arbetsuppgifterna. 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. 
 
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Möjlighet att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska. 

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder finns angivna i Göteborgs universitets egen anställningsordning. 

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. 

Vid bedömningen läggs vikt vid pedagogisk skicklighet, dokumenterat kunnande inom de områden som ansökan avser samt potential för vetenskaplig skicklighet. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med ULV och VAL-uppdragen är meriterande liksom av att handleda och bedöma lärarstudenter under VFU. För den aktuella anställningen krävs lärarexamen samt erfarenhet av undervisning i grund- eller gymnasieskola. 

Vid bedömningen uppmärksammas även dokumenterad skicklighet i att leda och administrera utbildning, liksom högskolepedagogisk utbildning.  

Vi lägger stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga, personlig lämplighet samt en samlad bedömning av förmågan att utföra arbetsuppgifterna väl.  

Anställning

Anställningen är en visstidsanställning med omfattningen 100% under 12 månader med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde för anställningen är snarast, eller enligt överenskommelse. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Martin Harlingmartin.harling@ped.gu.se031-786 66 36. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632   

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas: 

- Personligt brev 
- Meritförteckning/CV 
- Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar 
- Dokumentation av pedagogisk skicklighet  
- Annan dokumentation av vikt för anställningen 
 
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:   
 
Göteborgs universitet 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 
Mikaela Hansson 
Box 300 
405 30 Göteborg 
 
och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-10 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner