Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har cirka 100 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med tre andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter.

Information om forskargruppen: Vi forskar inom teoretisk fysik/statistisk fysik, om klassiska och kvantsystem. På kvantsidan jobbar vi med mångpartikelsystem inom den kondenserade materiens fysik och atomfysik. På klassiska sidan jobbar vi med matematiska modeller för turbulenta aerosoler och reaktions-diffusions system.

Arbetsuppgifter

Doktorand 1.  Projektets syfte  är att utveckla kvantfält-teoretiska metoder (analytiska och numeriska)  för att beskriva icke-jämnviktsdynamiken hos klassiska och kvantsystem. Målet är att undersöka experimentellt relevanta frågeställningar.

Doktorand 2. Målet är att utveckla statistiska modeller som beskriver kollisioner och växelverkningar hos partiklar som rör sig i turbulenta flöden, och att analysera modellerna med hjälp av störningsteori, asymptotiska metoder, och numeriska beräkningar.

Du förväntas att självständigt utveckla matematiska modeller och att bidra till deras matematiska analys med analytiska och numeriska metoder.
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.* Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. 

Vi söker motiverade personer med stor erfarenhet och intresse för analytisk beräkning inom statistisk fysik, den kondenserade materiens fysik, eller atomfysik. Ett genuint intresse för att jobba med experimentell data krävs, och det krävs exceptionell erfarenhet av att självständigt bedriva avancerade analytiska beräkningar (t. ex. med hjälp av singulär störningsteori, tensor analys, kvantmekaniska  beräkningar, eller kvantfältteori), men kandidaten skall också kunna utföra avancerade  numeriska simuleringar av kvantmekanska eller klassiska modellsystem.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg
Tillträde:   februari 2022 eller efter överenskommelse
Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Ansökan ska innehålla:
Personligt brev 
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
En beskrivning av dina erfarenheter inom  teoretisk fysik (max en sida A4)
Kopia på examensbevis
Två personliga referensbrev till Johannes.hofmann.physics.gu.se

Kontaktuppgifter för anställningen

Dr. Johannes Benedict Hofmann johannes.hofmann@physics.gu.se

Professor Bernhard Mehlig bernhard.mehlig@physics.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner