Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden. Institutionens hemsida finner du här.

 

Ämne

Logik

 

Ämnesbeskrivning

Logik är ett tvärvetenskapligt ämne som använder sig av matematiska metoder för tillämpningar inom filosofi, matematik, datavetenskap och lingvistik. Vid Göteborgs universitet har logik varit ett eget ämne sedan 1991 och inkluderar idag forskning inom matematisk, filosofisk och komputationell logik. Undervisningsuppdrag ligger främst inom det internationella masterprogrammet i logik, men även inom andra ämnen och program, huvudsakligen inom teoretisk filosofi, filosofilärarutbildningen och kandidatprogrammet Liberal Arts.

Mer information om ämnet, dess forskare och lärare hittar du här.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och administration.

Som innehavare av anställningen förväntas du bedriva och publicera forskning inom logik på hög internationell nivå inom dina specialområden. Du förväntas aktivt söka externa forskningsmedel, gärna i samarbete med andra forskare från institutionen eller från andra lärosäten eller ämnen. Du förväntas också aktivt bidra till ämnets forskningsmiljö bland annat genom att medverka på ämnets forskningsseminarium. 

Som universitetslektor i logik förväntas du även undervisa, i första hand på kurser i logik på avancerad nivå inom masterprogrammet i logik, samt på forskarnivå, inklusive handledning av doktorander. Undervisning på grundnivå i logik och inom andra ämnesområden kan också ingå. Undervisningsspråk är engelska och svenska. Vid humanistiska fakulteten krävs i normalfallet docentkompetens för examination på avancerad nivå. Du förväntas också bidra till arbetet med utveckling av nya kurser och utbildningar.

Du förväntas vidare delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar och andra interna möten och konferenser. Inom anställningen kan även administrativa uppdrag och ledningsuppdrag ingå.

Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning (se här). Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne.

Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska läraranställd som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

Du måste då anställningen påbörjas kunna undervisa på engelska. Inom fem år efter det att anställningen påbörjats förväntas du också kunna undervisa på svenska.

Som universitetslektor vid Göteborgs universitet kan du ansöka om att bli befordrad till professor. Mer information här.

 

Bedömningsgrund

Vid bedömning av sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ erfarenhet är också meriterande. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning. 

Vid bedömningen av vetenskapliga meriter värderas i synnerhet den sökandes förmåga att producera och publicera forskning av hög internationell kvalitet, samt förmågan att attrahera externa projektmedel. I ansökan ska den egna forskningen beskrivas, inklusive hur den passar med och kan bidra till eller komplettera forskningen som bedrivs på institutionen.

Vid bedömning av pedagogiska meriter beaktas både kvalitet och kvantitet. Bred erfarenhet från undervisning inom logik i olika sammanhang och på flera utbildningsnivåer, samt erfarenhet av handledning, inklusive handledning på forskarnivå, är meriterande. Så även erfarenhet av undervisningsadministration, inklusive erfarenhet av kurs-, program- och utbildningsutveckling.

Som universitetslektor i logik förväntas du bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt till ämnets forsknings- och utbildningsmiljö. Du förväntas ha god förmåga att samarbeta internt och externt, också vad gäller utvecklingen av institutionens verksamhet som helhet.

 

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Göteborg.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Martin Kaså, universitetslektor i logik, martin.kasa@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar. Dessa anvisningar finner du här. Följande dokument ska bifogas din ansökan:

 • Doktorsexamensbevis
 • Doktorsavhandling
 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
 • Eventuella läromedel och pedagogiska skrifter (max 10 stycken)
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
 • Förteckning över examina och anställningar
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

   

   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienumret på kompletterande handlingar.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-28.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Insända handlingar omfattas av svensk offentlighetsprincip. 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner