Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är Ämnesdidaktik med inriktningar samt Pedagogiskt arbete.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en anställning som vikarierande universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik med fokus på årskurs 1-6. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens villkor, processer och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot matematik.

Arbetsuppgifter

Anställningen är främst inriktad mot undervisning i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik inom ramen för grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 , men också undervisning inom andra program, kurser och i fortbildningar kan förekomma. Dessutom innefattar undervisningsuppdraget verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskaplig kärna och kursadministration.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Också lärarexamen samt erfarenhet av undervisning i grundskolan är ett krav för den aktuella anställningen.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder finns angivna i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen läggs vikt läggs vid pedagogisk skicklighet och dokumenterat yrkeskunnande inom grundskolan. Erfarenhet av tidigare arbete i lärarutbildning liksom av att handleda lärarstudenter under VFU är meriterande. Vikt läggs även vid potential till vetenskaplig skicklighet, dvs. påbörjad forskarutbildning eller medverkan i forsknings- och utvecklingsarbeten. Vid bedömningen uppmärksammas även dokumenterad skicklighet i att leda och administrera utbildning, liksom högskolepedagogisk utbildning.

Vi lägger vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga samt personlig lämplighet. Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Anställning

Anställning:       Vikariat t.o.m. 2022-06-30 eller när nuvarande befattningshavare är åter i tjänst

 Omfattning:       100%

 Placering:           Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 Tillträde:            Snarast, eller enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning i ämnet samt på sin kommande roll vid institutionen. Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273 samt avdelningschef Susanne Frisk, susanne.frisk@ped.gu.se, tel: 076-618 2798. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska innehålla:

 * Personligt brev

 * CV eller meritförteckning

 * Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar

 * Dokumentation av pedagogisk skicklighet

 * Annan dokumentation av vikt för anställningen

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till Mikaela Hansson, Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Box 300, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdagen. Märk kuvertet med anställningens diarienummer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-06

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner