Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker en person som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö.

Institutionens utbildningsverksamhet omfattas av freds- och utvecklingsforskning, globala genusstudier, globala studier, globala utvecklingsstudier, humanekologi, internationella relationer, mänskliga rättigheter, regionala studier, samhällsvetenskapliga miljöstudier och socialantropologi.

Ämne

Globala genusstudier, globala studier

Ämnesbeskrivning

Institutionen erbjuder ett kurspaket i globala genusstudier, där samtida tankar om kön, könstillhörighet och sexualitet problematiseras. Särskilt fokus ligger på de globala perspektiven och effekterna av den ökande globaliseringen, migrationen och mobiliteten bland människor. Institutionen erbjuder också utbildningar inom ämnet globala studier, som bygger på en tvärvetenskaplig grund, som förenar internationella relationer, globala utvecklingsstudier, humanekologi, socialantropologi, globala genusstudier, mänskliga rättighetsstudier, samhällsvetenskapliga miljöstudier och regionala studier.

Arbetsuppgifter

Vi söker en universitetsadjunkt för undervisning på främst grundläggande nivå. I arbetsuppgifterna ingår kursplanering, kursutveckling, handledning och examination. Arbetet kommer i huvudsak ske på kursen GS1216, Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum, samt handledning och examination på grund- och avancerad nivå. Undervisning i globala studier och institutionens andra ämnen kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i Göteborgs universitets Anställningsordning. Behörig att  anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet  som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som adjunkt krävs erfarenhet av pedagogisk verksamhet på minst grundnivå,  innefattande såväl föreläsningar och seminarier som handledning.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk förtjänst och skicklighet. Personen vi söker bör ha erfarenhet av att undervisa inom högskola eller universitet. Prövning av den pedagogiska skickligheten skall avse planering, genomförande och utvärdering av undervisning, inklusive handledning. Vid bedömningen kommer också fästas vikt vid vetenskapliga meriter och skicklighet samt sökandes förmåga att integrera dessa i undervisningssammanhang. Undervisning sker på svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är erfarenhet av undervisning i de för utlysningen aktuella kurstemana, av nätbaserad undervisning, samt av kursutveckling.

Vi fäster stor vikt vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta med personer, internt och externt, för att vara med och driva utvecklingen av IGS utbildnings- och forskningsverksamhet. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt liksom förmågan att driva frågor på egen hand.

För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan skall innefatta ansökningsbrev och CV.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månader med omfattning 50 % med placering vid  institutionen för globala studier. Tillträde 1 januari 2022.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsning och referenstagning

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Arne Wackenhut, studierektor med ansvar för bemanning (staffing@globalstudies.gu.se) eller Maris Gillette, vice prefekt med ansvar för strategisk rekrytering och kompetensförsörjning (maris.gillette@gu.se).

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-06 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner