Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne

Pedagogik

Ämnesbeskrivning

Pedagogik handlar om fostran, undervisning och utbildning med fokus på formella och informella processer genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, i och utanför utbildningsinstitutioner. Ämnets inriktning vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Detta rör även mer övergripande frågor om hur utbildningssystem skapas och omvandlas samt hur de differentierar.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär undervisning och examination inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan, främst på förskollärarprogrammet och med innehåll mot både specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att arbetsuppgifterna kommer att genomföras i kurser med fokus på styrning, organisation och uppföljning av förskola/skola bl.a. det systematiska kvalitetsarbetet där olika metoder för utvärdering, bedömning och dokumentation behandlas. Arbetsuppgifterna kommer även att genomföras i kurser med fokus på specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet sker till stora delar i arbetslag tillsammans med kursledare och övriga undervisande lärare i de aktuella kurserna.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, har en akademisk examen på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Kvalifikationer

Krav

Utöver förskollärar- och/eller lärarexamen förutsätts att sökanden har en väl dokumenterad praktik från arbete i förskolan och/eller grundskolan av systematiskt kvalitetsarbete samt verksamhetsutveckling. Även specialpedagogisk kompetens är ett krav för anställning.

Du ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Meriterande

Tidigare erfarenhet av undervisning på högskolenivå samt erfarenhet av kursledarskap är meriterande.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet och väldokumenterat yrkeskunnande inom det utbildningsområde som ansökan avser.

I urvalsprocessen används intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning i ämnet samt på sin kommande roll vid institutionen.

Institutionen kommer främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra undervisning av hög kvalitet och därutöver aktivt bidra till utveckling av undervisning och samverkan inom ämnesområdet.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som vikarierande adjunkt, 24 månader
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2021/1444

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Karin Wass, karin.wass@gu.se Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Ivana Nikolic, ivana.nikolic@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Ivana Nikolic
Box 300
405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens diarienummer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner