Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Björn Burmanns grupp användar toppmodern NMR-spektroskopi, i kombination med andra strukturbiologiska metoder samt biofysikalisk karaktärisering, för att studera stora molekylkomplex i syfte att förstå grundläggande cellulära funktioner på atomnivå. Björn Burmanns grupp undersöker makromolekylära proteinmaskiner som innehar väsentliga cellulära funktioner, t.ex. proteinkvalitetskontroll och deras effekt på felvecknings- och aggregeringsbenägna proteiner som ligger bakom flera olika sjukdomar, genom biofysiska och strukturella biologiska tillvägagångssätt, t.ex. Kärnmagnetisk resonans med hög upplösning (NMR).

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet syftar till att, med hjälp av avancerad NMR-spektroskopi, främja vår molekylära förståelse av funktion och reglering hos homooligomera serinproteaser på atomnivå. Om dessa viktiga proteaser inte regleras ordentligt leder det till ansamling av felveckade proteiner specifikaceller, vilket i sin tur resulterar i celldöd samt ett brett spektrum av sjukdomar ex. olika cancertyper och neurodegenerativa sjukdomar.

Specifikt kommer studenterna att studera (1) de molekylära mekanismer som reglerar och aktiverar dessa proteaser (2) hur proteaserna känner igen och därefter klyver sina felveckade proteinsubstrat, och (3) hur proteaset samverkar med adapterproteiner för att justera sin funktion. Doktoranderna kommer att arbetamed ett brett spektrum av vetenskapliga uppgifter och forskningsfrågor som kräver ett genuint intresse för, och kunskap om, allt från grundläggande biokemi till avancerade strukturella biologiska metoder. Även om fokus primärt är NMR-spektroskopi kan det även bli aktuellt att tillämpakristallisering och röntgenkristallografi, samt Cryoelektronmikroskopi om våra data indikerar så) tillsammans med biofysikalisk karaktärisering. Forskningsarbetet kommer även att innefatta metoder inom mikrobiologi, molekylärbiologi, bioinformatik samt biokemi.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:

  1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Vi letar särskilt efter begåvade och engagerade studenter som är ivriga att bedriva karriärer inom dynamisk strukturbiologi. Du har ett öppet sinne, är angelägen om att lära dig och har ett genuint intresse för vetenskap. Doktorander kommer att delta i ett brett spektrum av vetenskapliga uppgifter och frågor relaterade till projektet, vilket kräver ett djupt intresse för grundläggande kunskaper om biofysik och strukturbiologi. Erfarenhet, från utbildning eller motsvarande,  i molekylär kloning, rekombinant proteinexpression och proteinrening, arbete med stora proteiner, isotopmärkning för NMR-studier samt NMR-spektroskopi anses vara en fördel. En utbildningsbakgrund med fokus på struktur och dynamik, molekylärbiologi, biofysik, kemisk biologi eller biokemi är fördelaktig. Erfarenhet i biofysisk dataanalys och matematik anses vara ytterligare ett plus. Du förväntas arbeta både självständigt som i grupp och ha god kommunikationsförmåga på engelska.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Björn Burmann, Associate Prof., +46(0)31 786 3923 bjorn.marcus.burmann@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner