Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers är med ca 200 anställda en av de största matematiska institutionerna i Norden. Inom institutionen finns tre avdelningar, Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori samt Tillämpad matematik och statistik.

Vi bidrar på ett betydande sätt till samhällsnytta genom vår omfattande forskning och undervisning. Arbetsmiljön är stödjande, kreativ och internationell, med ett ständigt flöde av internationella gäster. Jämställdhet och mångfald är väsentliga moment i alla våra aktiviteter. Ytterligare information om oss finns på webbsidan: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/

Ämne

Matematik med inriktning mot algebra och geometri

Ämnesbeskrivning

Vi söker nu en universitetslektor i matematik som ska bidra till institutionens forskningsverksamhet vid avdelningen Algebra och geometri https://www.chalmers.se/en/departments/math/organisation/archive-org/algebra-and-geometry/Pages/default.aspx . Den nya medarbetaren förväntas utveckla och bedriva forskning på hög internationell nivå samt delta i undervisningen på grund- och forskarutbildningen inom matematik vid institutionen.

Vi förväntar oss att den nya medarbetaren ska bidra till att stärka och komplettera den forskning i matematik som bedrivs vid avdelningen för algebra och geometri, t ex inom algebraisk geometri, komplex geometri och talteori.

På avdelningen finns engagerade lärare med omfattande och bred erfarenhet av alla aspekter av grund- och forskarutbildning i matematik. Vi uppskattas av studenter och söker kontinuerligt möjligheter till pedagogisk förbättring. Vår ambition är att vår undervisning i matematik ska bedrivas på högsta internationella nivå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar   

 • att bedriva forskning i matematik,
 • undervisning och utveckling av kurser i matematik på såväl grundnivå som högre nivå,
 • handledning av studenter (på kandidat-, master- och doktorandnivå),
 • att delta i institutionens verksamhet genom administrativa uppdrag,
 • att aktivt söka externa bidrag.


Du bör aktivt söka utmaningar och nya möjligheter för att utveckla ditt arbete. Kommunikations- och samarbetsfärdigheter är viktiga eftersom många av dina uppgifter kommer att utföras i samarbete med andra. Vidare förväntas du samverka med det omgivande samhället, till exempel i samverkansprojekt och i populärvetenskapliga aktiviteter. Du som saknar högskolepedagogisk utbildning måste genomgå sådan inom ett år efter påbörjad anställning. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav.

Myndighetsspråket på Göteborgs universitet är svenska och undervisning sker normalt på svenska på kandidatnivå och på engelska på de högre nivåerna. Därför krävs det goda språkkunskaper och förmåga att undervisa på engelska. Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrund

I första hand bedöms ansökningarna utifrån vetenskapliga och pedagogiska meriter, som ges lika stor vikt. Vetenskapliga och pedagogiska meriter kommer att granskas med samma noggrannhet.

Vid bedömningen av vetenskapliga kompetens ägnas särskild uppmärksamhet åt forskning dokumenterad genom publikationer av hög kvalitet. Kvalitet är viktigare än kvantitet. Framgångsrik forskning efter doktorsexamen och internationellt vetenskapligt samarbete är meriterande.
Vid bedömningen av pedagogiska meriter läggs särskild tonvikt på förmåga att planera och undervisa på kurser inom matematik.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen innefattar även hur den sökandes meriter och planer stärker och kompletterar verksamheten.

Vid bedömning av meriter och erfarenhet kommer hänsyn tas till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för matematiska vetenskaper
Tillträde: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Bernt Wennberg, prefekt, tel +46 (0)31-772 5326, epost wennberg@chalmers.se

Mats Andersson, avdelningschef, tel +46 (0)31-772 3571, epost matsa@chalmers.se

Daniel Persson, enhetschef, tel +46 (0)31-772 3174, epost danper@chalmers.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev.
 • CV, inklusive fullständig publikationslista.
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst sex vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
 • Fyraårig forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt fyra sidor).
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi (maximalt fyra sidor).
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt sex stycken).
 • Kopior av relevanta examensbevis och övriga handlingar som du önskar åberopa.
 • Två referenser som vi kan kontakta.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 6 dec 2021

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner