Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Den nationella enheten Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Vårt övergripande syfte är att utveckla och sprida vetenskapsbaserad kunskap om mediernas funktion i Sverige och Norden och att bidra till att stärka den nordiska medieforskningen och samarbetet mellan nordiska medieforskare. Det arbete som sker vid Nordicom utmärks av att det alltid finns ett demokratiperspektiv på mediernas roll i samhället. Till Nordicoms verksamhetsgrenar hör utgivningen av vetenskaplig litteratur riktad till det internationella forskarsamhället inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Nordicom driver också den nordiska medieforskarplattformen NordMedia Network. Nordicom har sedan 1970-talet varit en del av det nordiska samarbetet på kulturområdet och fungerar idag som en strategisk partner till Nordiska ministerrådet. Arbetsspråken är svenska och engelska.

Nordicom lanserade under 2021 en ny webbplats. Vi söker nu en digitalt skicklig kommunikatör som under 2022 kan hjälpa oss med den fortsatta utvecklingen av Nordicoms webb och som också i övrigt kan bidra till Nordicoms externa kommunikation.

Arbetsuppgifter

Anställningen inbegriper flera arbetsuppgifter kopplade till den fortsatta utvecklingen och driften av Nordicoms nya webbplats. I synnerhet handlar det om att tillsammans med vår webbredaktör utveckla den digitala paketeringen och förmedlingen av våra olika publikationer. Det handlar även om att arbeta med tillgängliggörande av digitalt innehåll i enlighet med EU:s direktiv (2016/2102) om digital tillgänglighet för offentliga myndigheter. Nordicoms webbsida är byggd i Drupal 8. Till de centrala arbetsuppgifterna hör också att bidra med redaktionellt innehåll både till vår egen webb och till NordMedia Network-plattformen. Medan den tidigare har en bredare målgrupp riktar sig den senare tydligt till det nordiska forskarsamhället inom medier och kommunikation. Innehållet på NordMedia Network publiceras uteslutande på engelska. Andra arbetsuppgifter som kan komma i fråga är arrangemang av digitala och fysiska seminarier och konferenser och marknadsföring av nya publikationer.   

Nordicom är en liten organisation med flera utåtriktade uppdrag av olika karaktär, varför arbetet som kommunikatör är både varierat och komplext. Det förutsätter en stor flexibilitet och beredskap att hjälpa till där det behövs. Det innebär också att den tidsmässiga fördelningen mellan olika arbetsuppgifter varierar naturligt över tid.

Kvalifikationer

För att vara kvalificerad för tjänsten ska följande kompetenser och erfarenheter vara uppfyllda och styrkta i din ansökan:

 • Du ska ha en akademisk kommunikatörsutbildning, gärna med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning samt några års erfarenhet av arbete med sådana uppgifter som anställningen inbegriper.
 • Du ska ha en förtrogenhet med vetenskaplig förlagsverksamhet och internationell forskningskommunikation.
 • Du ska ha en beprövad vana av kommunikationsarbete gentemot både svensk- och engelsktalande målgrupper.
 • Du ska ha en beprövad vana att arbeta med tillgängliggörande av webbplatser och digitala dokument i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
 • Du ska ha beprövad vana att arbeta professionellt medAdobe- och Office-paketen samt Drupal 8.

Härutöver är följande kompetenser och erfarenheter starkt meriterande:

 • Erfarenhet av att arbeta i nordiska sammanhang.
 • Förtrogenhet med nordiska språk.
 • Erfarenhet av att arrangera digitala och fysiska seminarier och konferenser.
 • Förtrogenhet med vetenskaplig bibliometri.

För att kunna genomföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt behöver du vara kreativ, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt och metodiskt. En dokumenterad yrkesskicklighet rörande de arbetsuppgifter som uppdraget inbegriper är en grundförutsättning. Detta inbegriper en kvalificerad förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska. Förmågan att bygga konstruktiva och välfungerande relationer både internt och externt värderas också högt. 

Övrigt 

Ansökan ska innehålla: 

 1. Ett personligt brev,inklusive kontaktuppgifter till referenser. Av det personliga brevet ska det tydligt framgå hur dina kompetenser och erfarenheter svarar mot ovan angivna kvalifikationskrav. 
 2. Ett cv omfattande en merit- och kompetensförteckning.
 3. Ett urval av relevanta arbetsprover.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning om 8 månader, 100%.  Placering tills vidare vid Nordicom. Tillträde enligt överenskommelse men tidigast 1:a januari 2022.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Jonas Ohlsson, föreståndare Nordicom, jonas.ohlsson@nordicom.gu.se, 031-786 61 25. 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner