Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://www.gu.se/en/clasp

 

Ämne

Datalingvistik

 

Ämnesbeskrivning

Datalingvistik är ett ämne med examensrättigheter på magister- och doktorsnivå. Utbildning bedrivs på avancerad nivå, på institutionens program Master in Language Technology (MLT) och på forskarnivå inom CLASP.

För en beskrivning av MLT se https://www.gu.se/en/study-gothenburg/master-in-language-technology-one-year-or-two-years-h2mlt

För en beskrivning av CLASP se https://www.gu.se/en/clasp

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning och viss administration. Administration och undervisning kommer utgöra maximalt 50 % av anställningen.

Innehavaren förväntas förlägga minst hälften av sin arbetstid på forskning, och resten på administration och undervisning, huvudsakligen inom mastersprogrammet Master in Language Technology där undervisning ges på engelska.

Innehavaren kommer att ingå i forskningsgrupperna vid CLASP och kommer fortlöpande att ta del i utformning och implementering av forskningsprojekt. Innehavarens egen forskning bör rymmas inom ramarna för CLASP:s forskningsprogram. För närvarande forskar medlemmar i CLASP inom lingvistik och datalingvistik inom följande forskningsområden:

  • Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
  • Maskininlärning inklusive Deep Learning och neurala nätverk
  • Teorembevisning och Bayesian Reasoning
  • Formella modeller för dialog och språklig interaktion
  • Kombinationer av logiska metoder och maskininlärning
  • Modeller som kombinerar språk och perception
  • Psyko- och neurolingvistiskt informerade förhållningssätt till språkliga processer

Sökande med intressen i dessa eller nära besläktade områden uppmuntras att ansöka.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare i syfte att erhålla meriter för behörighet till en läraranställning för vilken det ställs högre behörighetskrav på (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor. Anställning som biträdande lektor beskrivs i Göteborgs universitets anställningsordning här.

Kunskaper i engelska är ett krav vid anställningen, såväl muntligt som skriftligt, eftersom undervisning förekommer på Master in Language Technology som ges på engelska. Innehavaren av anställningen förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen. Inom fem år efter det att anställningen påbörjats förväntas innehavaren också kunna undervisa på svenska. Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

 

Bedömningsgrund

De viktigaste kriterierna vid bedömning är pedagogisk och vetenskaplig kompetens, och särskild vikt kommer att läggas vid sökandes doktorsavhandling, forskning- och undervisningserfarenhet, samt personligt brev och forskningsplan.

Den sökande förväntas besitta expertis inom någon av CLASP:s huvudsakliga forskningsområden. Vikt kommer även att läggas vid dokumenterad samarbetsförmåga och god förmåga att planera och organisera forskning samt att kommunicera egna forskningsresultat.

Den sökande förväntas ha dokumenterad kompetens i och erfarenhet av undervisning i datalingvistik. Även förmåga att undervisa i kärnområden i lingvistik (så som syntax eller formell semantik) är meriterande.

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningen grundar sig på visad progression i fråga om vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där den sökande skall kunna uppvisa:

• vetenskaplig meritering som såväl kvantitativt som kvalitativt väsentligt överstiger vad som krävs för doktorsexamen
• prov på att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter eller konferensproceedings
• prov på erfarenhet av att självständigt ansöka om extern finansiering av forskningsverksamhet
• erfarenhet och kompetens att handleda, eller biträda i handledning av, studenter på olika nivåer
• genomgången högskolepedagogisk utbildning
• genomgången handledarutbildning

Om dessa krav uppfylls och den sökande bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut. Ansökan får endast göras en gång.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Ana María Mora-Márquez (tillförordnad prefekt), +46 31-786 56 43, ana.maria.mora.marquez@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Doktorsexamensbevis

- Doktorsavhandling

- Eventuella läromedel

- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

- Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete

- Förteckning över examina och anställningar

- Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter

- Meritportfölj II: Pedagogiska meriter

- Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter

- Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner