Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Sektionen för klinisk neurovetenskap finns vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid den hälsovetenskapliga fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid sektionen bedrivs forskning inom neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi, oftalmologi, rehabiliteringsmedicin samt laborativ neurovetenskap i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sektionen ansvarar för kurser på utbildningsprogrammen för blivande läkare, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder. Vi genomför även uppdragsutbildning i samverkan med Neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid sektionen finns ett tjugotal forskargrupper.

Titel på projektet: Rollen av hypoxi inducerbar faktor prolyl-hydroxylas i perinatal hjärnskada

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Trots stora förbättringar av mödravård, förlossning och neonatologi ökar antalet nyfödda barn som lider av hjärnskador kring födseln. Perinatal hjärnskada är den främsta orsaken till cerebral pares, vilket är den vanligaste orsaken till motorisk dysfunktion hos barn och ungdomar idag. Dessa barn kommer att genomgå livslång, omfattande och kostsam vård och rehabilitering. För närvarande är mekanismerna för perinatal hjärnskada inte helt förstådda och kylbehandling är idag det enda som kan erbjudas för hjärnprotektion. Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla en fördjupad förståelse av mekanismerna för hjärnskada och att genomföra translationella studier med målet att förebygga perinatal hjärnskada och förbättra funktionell återhämtning hos nyfödda barn.

För att bättre förstå de processer som är involverade i perinatal hjärnskada, kommer vi att fokusera på hypoxi-inducerbar faktor (HIF) prolyl-4-hydroxylaser (PHD), som har visats vara lovande målkandidater för mitokondriellt skydd i paradigmer av oxidativ stress associerad med ferroptos och nekroptos-signalering, vi kommer att tillämpa genetiska metoder för att studera rollen som HIF-PHD spelar för neuronal celldöd under hjärnskade- utvecklingen. Vi kommer att studera den terapeutiska potentialen av farmakologisk hämning av HIF-PHD eller ferroptos som en strategi för att motverka celldöd. Doktorandprojektet kommer att bidra med mekanistiska insikterna om perinatal hjärnskada vilket kan leda till utveckling av nya interventions- och reparationsstrategier för att minska neurologiska handikapp och förbättra livskvaliteten för patienter med perinatal hjärnskada.
Vi välkomnar sökande som är mycket motiverade med intresse för perinatal hjärnskada.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Changlian Zhu, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
e-post: changlian.zhu@neuro.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-08

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner