Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 270 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän med aktiviteter på två campus i Göteborg. Vår forskning har ett brett spann, från teoretiska grunder till tillämpad systemutveckling. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning på kandidat-, magister- samt forskarnivå, och erbjuder över 120 kurser varje år. Vi har också omfattande nationella och internationella samarbeten med den akademiska världen, industrin och samhället. 

Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en (1) doktorand. Anställningen är placerad vid forskargruppen för Logic och typer vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.

Doktorandplatsen ger dig utmärkta möjligheter att utveckla dina vetenskapliga och tekniska färdigheter. Du kommer att tillhöra ett team av ledande forskare inom området typteori som bland annat arbetar med implementering av bevisassistenten Agda. Projektet har som mål att bidra både teoretiskt och praktiskt till typteorin, med särskilt fokus på modaliteter. Du kommer att arbeta med typteori ur ett matematiskt perspektiv (typsystem och deras modeller), ur ett algoritmiskt perspektiv (unifiering och typkontroll), och ur ett programmeringsperspektiv (effektiv implementering av bevisassistenten Agda).

Arbetsuppgifter

Syftet med utbildningen är att doktoranden ska förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva självständig forskning inom tjänstens område, och att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom att författa en vetenskaplig avhandling.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning som inkluderar att arbeta med egen forskning, skriva manuskript för publicering och dessutom att läsa kurser på forskarnivå. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full heltid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team. Vid utvärderingen av de sökande kommer särskild tonvikt att läggas på förmåga att bedriva forskning inom det relevanta forskningsområdet. 

Medan både svenska och engelska används i grundkurser är engelska arbetsspråket för forskning vid institutionen för data- och informationsteknik. Således är det nödvändigt att kunna presentera forskning både muntligt och skriftligt på engelska.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§
Omfattning: 100%, fulltid
Placering: Data- och informationsteknik, forskningsgruppen för Logik och typer
Tillträde: Januari 2022 eller snarast möjligt

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om projektet lämnas Andreas Abel (e-mail: andreas.abel@cse.gu.se)
Upplysningar om anställningen lämnas David Sands (e-mail: dave@chalmers.se)
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till kristink@chalmers.se .

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Du måste ange: 

CV: (Vänligen namnge dokumentet som: CV, efternamn, referensnummer) inklusive: 

  • CV med fullständig lista av relevanta uppsatser (även opublicerade) och bidrag till mjukvaruprojekt (med länkar till projekt med öppen källkod);
  • Annat, till exempel tidigare anställningar eller erfarenhet av ledarskap och andra förtroendeuppdrag;
  • Två referenser som vi kan kontakta. 

Personligt brev: (Vänligen namnge dokumentet som: Personligt brev, efternamn, referensnummer), 1-3 sidor där du: 

  • Introducera dig själv;
  • Beskriv tidigare erfarenheter som är relevanta för tjänsten (t.ex. utbildning, uppsatsarbete och, i förekommande fall, andra forskningsaktiviteter);
  • Beskriv dina framtida mål och framtida forskningsfokus.

Andra dokument: 

  • Kopior av kandidatexamen och / eller master uppsats;
  • Attesterade kopior av betyg från avslutad utbildning och andra certifikat, t.ex. TOEFL-testresultat.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner