Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 post-doktortjänst vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Postdoktorn blir en viktig del av det nya internationella centrum U-GOT KIES och pågående internationella forskningsprojekt. Avdelningen är ansvarig för fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (Master of Science in Innovation and Industrial Management; Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För ytterligare information se här.

Projektet för postdoktor fokuserar på kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan stora och små företag samt mellan företag och universitet, inom specifika teknik och industri områden. Projekten ingår i professor McKelveys 10-åriga Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed kommer projekten vara en del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. McKelveys Rådprofessorprogrammet har tre specifika mål: 1) Konceptualisera kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem; 2) Empiriskt analysera entreprenöriella ekosystem, med särskilt fokus på de dynamiska relationerna mellan individer och de omgivande institutionerna; 3) Förklara förändringar i dessa ekosystem över tid.

Ämne

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar

Ämnesbeskrivning

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser.

Arbetsuppgifter

Detta projekt ska studera hur och varför universitetsinkubatorer bidrar till regional entreprenörsutveckling. Fokus ligger på att analysera processer där universitetsinkubatorer gör och kan stimulera entreprenörer som är verksamma inom kunskapsintensiva innovationsekosystem avgränsade av teknologi och regioner i en global värld. Det första delprojektet genomförs genom att samla in data baserat på en jämförande kvantitativ analys mellan två innovationsekosystem. Det ena av dessa bör vara ett ekosystem som i första hand är baserat på naturresurser och det andra ett ekosystem som är starkt beroende av avancerad ingenjörsteknik, som AI. Denna kvantitativa forskningsdesign kommer att följas upp av ett andra delprojekt som strävar efter att verifiera de kvantitativa resultaten genom en fallstudie, helst över nordiska länder. Uppgifterna inom projektet inkluderar därför olika metodsätt, vilket innefattar att samla in stora mängder data och även genomföra kvantitativ analys med denna specificerade jämförelse, samt intervjuer och kvalitativ forskningsdesign.

Forskningsarbetet kommer att omfatta avancerade metoder som används tillsammans med teorier inom vårt ämne. Teorier som används inom forskningsprojektet handlar om innovation och entreprenörskap med evolutionära och schumpeterianska utgångspunkter om industriell dynamik, teknikspridning, policy, digitalisering och entreprenörskap. Forskningen är inriktat mot samling av data och analys av stora datamängder men kommer även omfatta kvalitativa inslag såsom kvalitativa fallstudier. Tjänsten kan även innefatta moment för att  sprida kunskap genom undervisning och genom att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentligt sektor.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar eller motsvararande, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara sådan doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Särskild vikt i bedömningen av sökande kommer att fästas vid aktuell aktivitet inom forskning och undervisning i innovation och entreprenörskap med evolutionära och schumpeterianska utgångspunkter om digitala innovationer, entreprenörskap inom incubatorer och om samverkan mellan universitetet och näringslivet.

Sökande ska ha beprövad erfarenhet på hög nivå av de datasamling och forskningsmetoder som är relevanta för de ovan beskrivna forskningsområdena. Exemplar på intressanta forskningsmetoder inkluderar regression; nätverksanalys; text analys; topic modelling. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet från att hantera stora uppsättningar av data, samt erfarenhet från statistiska program, specifikt tex från R, Stata, SPSS, Pyton. Erfarenhet från att genomföra kvantitativa studier, inklusive färdigheter och kunskaper om intervjuer och kodning av svar i relation till teori är  meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämplighet för anställningen.

För tjänsten krävs väldigt goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. För tjänsten krävs kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se och www.antagning.se

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande.   Meriterande nivån är kunskaper i svenska som motsvarar gymnasiekurser Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Om sökande inte behärskar svenska, förväntas vederbörande att lära sig svenska inom två år.



Anställning

Anställningen är tidsbegränsad anställning under två år med en omfattning på 100 % med placering vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet.

Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. I anställningen som postdoktor ska arbetsuppgifterna huvudsakligen vara inriktade mot forskning men kan, om de inte överstiger en femtedel av arbetstiden, även innefatta undervisning.

Beslut om anställning som postdoktor sker med stöd av kollektivavtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Tillträdesdatum är 2022-03-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen är det aktuellt med bland annat intervjuer, skriftliga test och granskning av sökandes referenser.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Maureen McKelvey, Professor, 076-618-1442, maureen.mckelvey@handels.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

Bifoga i ansökan:

  • Personligt brev
  • CV
  • Examensbevis / intyg
  • Forskingsidé
  • Doktorsavhandling
  • Artiklar, konferensuppsatser (max 10 st)
  • Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter
  • Övriga dokument, relevanta för ansökan

Förklaring:
Personligt brev: max 2 sidor. En översikt över din tidigare erfarenhet, utbildning och framtida mål

Forskningsidé: max 2 sidor. En översikt om ett förslag på hur du skulle genomföra detta projekt – titel, teori, metod, förväntade utfall – kopplat till projektet

Ange tydligt ditt personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar till:
Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Att: Liselotte Falk Johansson
Box 625
405 30 Göteborg


Ansökan ska vara inkommen senast:2022-02-28

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner