Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 360 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.

Ämne

Mikrobiologi och antibiotikaresistens

Ämnesbeskrivning

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Ett fundament för hanteringen av antibiotikaresistens är övervakning. För att övervakningsdata ska vara informativa måste de baseras på prover från ett stort antal individer. Detta är en resurskrävande process, vilket också är orsaken till att övervakningsdata är mycket bristfälliga eller saknas helt i många låg- och medelinkomstländer. Avloppsvattenprover kan innehålla bakterier från tusentals individer, vilket är en fördel för övervakning av resistensläget bland bakterier i människokroppen. I avloppsvatten finns också en bred diversitet av miljöbakterier som kan bära på resistensgener som ännu inte har påträffats i bakterier som ger infektioner hos människan. I avloppsmiljöer förekommer det dessutom antibiotika och andra substanser som kan stimulera ett utbyte av genetiskt material mellan bakterier. Avloppsmiljöer har därför pekats ut som riskmiljöer för uppkomst av antibiotikaresistenta patogener.

I vår grupp studerar vi såväl möjligheterna att använda avloppsanalyser som ett resurseffektivt komplement till dagens kliniska övervakning som riskerna för utveckling av resistenta bakterier i avloppsmiljöer.

 

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en postdoktor som kan dels bidra till att vidareutveckla och utvärdera ett avloppsbaserat övervakningssystem och dels studera riskerna för utveckling av resistenta patogener via horisontell genöverföring i avloppsmiljöer. Postdoktorn förväntas genomföra både experimentella studier och fältstudier för att adressera ovanstående frågeställningar/uppgifter.

Arbetet kommer att inkludera insamling av avloppsprover för vidare analys, vilket kommer att omfatta identifikation av bakterier såväl med odling som PCR och DNA-sekvensering. En viktig del av arbetet är också att applicera tekniker för att bestämma från vilka bakterier de antibiotikaresistensgener som detekteras i avloppsvatten härstammar. Vidare inkluderar arbetet studier av horisontell genöverföring i experimentella system som involverar komplexa mikrobiella samhällen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som vid sista ansökningsdag innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Doktorsexamen inom relevant ämnesområde och erfarenhet av forskning kring antibiotikaresistens är ett krav, särskilt högt värderas erfarenhet kring arbete med avloppsprover i relation till övervakningssyften (avloppsepidemiologi) och horisontell genöverföring. Meriterande är erfarenheter av både odlingsbaserad metodologi, så som selektiv bakterieodling och storskalig resistensbestämning, samt DNA-baserad metodologi, så som qPCR och DNA-sekvensering, inklusive helgenomssekvensering (både short-read och long-read sekvensering) och efterföljande analys. Starkt meriterande är också erfarenhet av metodik för att länka detekterade resistensgener till deras bakteriella värdar i komplexa samhällen, så som epicPCR. God kommunikativ förmåga, särskilt förmåga att uttrycka sig vetenskapligt på engelska i både tal och skrift, ett utvecklat kritisk vetenskapligt förhållningssätt, god vetenskaplig produktion i relation till tidpunkt för avlagd doktorsexamen samt god förmåga att arbeta framgångsrikt i grupp är krav för tjänsten.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Anställning

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carl-Fredrik Flach, Docent, carl-fredrik.flach@microbio.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner