Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete utlyser allmän visstidsanställning som universitetslektor i ämnet socialt arbete som kan komma att omfatta del- eller heltidsanställning, eller intermittent anställning. Möjlighet ges också för anställning som adjungerad universitetslektor. Då vi ännu inte kan förutse om behovet kommer att föreligga, sker tillsättning under förutsättning att behov finns. Den exakta omfattningen av anställningarna kommer att avgöras i samband med detaljplaneringen inför vårterminen.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Undervisningen bedrivs på grund-, avancerad och forskarnivå. Majoriteten av studenterna återfinns på socionomprogrammet som omfattar 120 högskolepoäng. På institutionen bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.

Ämne

Socialt arbete

Ämnesbeskrivning

Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning inom socionomprogrammet, men undervisning inom institutionens samtliga utbildningar kan bli aktuellt. Det mesta av institutionens kursutbud riktar sig till blivande eller redan verksamma socionomer och kombinerar därför teoretisk kunskap med professionskunskap.

Behörighet

Behörig till anställningen är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. I det fall där vikarie är behörig att anställas som universitetslektor kommer vikarieförordnande som sådant att utfärdas.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer vi att fästa särskild vikt vid ämneskunskaper, ämnesområde samt pedagogisk erfarenhet. Framförallt läggs vikt vid skicklighet som har betydelse för undervisningens innehåll i respektive allmän visstidsanställning.

Praktisk erfarenhet av professionellt socialt arbete samt kvalificerad vidareutbildning inom socialt arbete är meriterande och kommer att vägas in i bedömningen.

Allmän lämplighet med avseende på den utlysta anställningens innehåll. Särskild vikt fästs vid att den som anställs har förmåga att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt att vara med och driva utvecklingen av institutionen för socialt arbetes utbildnings-, projekt- och forskningsverksamhet.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. 

Anställning

Visstidsanställning 6-12 månader. Anställningen är placerad vid Institutionen för socialt arbete. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

Du som tänker söka anställning bör ta del av "Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsförordning för anställning som lärare vid Göteborgs universitet". Den finns tillgänglig på Anställningsordning

Föreskriften kan också rekvireras hos personalhandläggare Anna Wettler på e-post: anna.wettler@socwork.gu.se

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av viceprefekt Therése Wissö
031-786 6386
therese.wisso@socwork.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast 2021-10-17. Ange referensnummer PAR 2021/1212 på kuvertet.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-17

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner