Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda. Vi finns i moderna och centrala lokaler i Göteborg. 

Forskningsprogrammet och infrastrukturen V-Dem institutet, har under ledning av professor Staffan I. Lindberg erhållit flera större anslag bland annat från Europeiska kommissionen, flera från olika utrikesdepartement, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Marcus & Marianne Wallenbergs stiftelse, och Knut och Alice Wallenbergstiftelsen. För mer information, se www.v-dem.net  

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att i team-work med forskningsledaren och övriga kollegor i projekten nedan och bedriva forskning utifrån huvudfrågeställningarna i forskningsprojekten "Endangered Democracies: Sequences of Autocratization (EDSA)” och/eller "Failing and Successful Sequences of Democratization" (FASDEM). Projektbeskrivningar kan laddas ner via https://v-dem.net under “Our Work/Research Projects”. I de här båda projekten förväntas V-Dem data användas. Forsningen inom ramen för FASDEM/EDSA bedrivs i huvudsak kollektivt och samförfattande med en och ofta flera team-medlemmar är det vanliga.

En av V-Dem institutets styrkor är medarbetarnas flexibilitet och delaktighet i datainsamlings- och forskningsprogrammets mål. Det inkluderar en vilja av att bidra vid arbetstoppar med vid behov viss kodning av data, och/eller kvalitetssäkring och data management. Samverkan med institutioner i samhället kan också komma att blir en del av anställningen.

För denna anställning förväntas ett fokus på vidareutveckling och problemlösning med avseende data/mätning av demokratisering och/eller autokratisering, forskning gällande orsaker och effekter av dessa två fenomen, samt samverkan med det omgivande samhället att nå ut till policymakers/praktiker. Det kan också ingå stöd till institutets övriga verksamhet upp till 33 % av anställningen.  

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är de som har en doktorsexamen i statsvetenskap eller i närbesläktat ämne vid tidpunkten för anställningens början.

Bedömningsgrund

I första hand gäller vetenskaplig skicklighet inom jämförande politik med speciellt fokus på områden relevanta för ett av ovan nämnda projekt. Hög vetenskaplig skicklighet på internationell nivå inom jämförande forskning med relevans för demokratisering, autokratisering, regimkollaps, fördelar med demokratisk styrning och/eller politisk utveckling, utgör den främsta bedömningsgrunden. Mycket goda kunskaper i engelska krävs.  

Följande är meriterande är anställningen:

En eller flera av följande är krav för anställningen:

  • Dokumenterat starkt intresse att vara med och ytterligare utvidga forskningsagendan som utvecklats i FASDEM-programmet; eller lösa de vetenskapliga problemen som identifierats i EDSA-projektet, och uppvisad mycket god förmåga att tillhandahålla originella, toppmoderna och kreativa lösningar på dylika forskningsproblem. 
  • Utmärkande kompetens inom avancerade time-series, cross-sectional regression techniques och panel analysis, Vector Auto-Regression (VAR), sequencing algorithms, Monte Carlo chains, och/eller Dynamic treatment regimes.
  • Avancerade kunskaper i programmering i R, speciellt gällande R-paketen dplyr och data.table, samt omfattande erfarenhet av att underhålla/uppgradera R-paket, användning och programmering av PostgreSQL, erfarenhet av statistisk modellering i JAGS och Stan

Följande är också meriterande:

  • Tidigare användning av V-Dem-data i tillämpad forskning eller liknande kännedom om projektet. 
  • Flexibilitet och mycket god förmåga av teamarbete i olika konstellationer.  
  • Erfarenhet av att arbeta tillsammans i ett storskaligt forskningsprojekt.
  • Dokumenterad erfarenhet samarbete med det omgivande samhället, lagstiftare och tjänstemän, samt att författa texter till en icke akademisk publik.

Då V-Dem letar efter dig som ska matcha befintlig kompetens vid forskningsprogrammet kommer vi göra en samlad bedömning av de sökandes kompetenser och välja den person som vid anställningstillfället bedöms kunna komplettera teamet på bästa sätt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad under två år i en omfattning av heltid, 100 % med placering tills vidare vid statsvetenskapliga institutionen.

Tillträde senast 2022-09-01

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas Staffan I Lindberg,
Epost: staffan.i.lindberg@gu.se
Telefon: 031 786 1226 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Åsa Adin administrativ chef,
Epost: asa.adin@gu.se
Telefon: 031 786 6994

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Sökanden ombedes besöka hemsidan www.v-dem.net och ladda ner programbeskrivningarna. Ansökan ska relatera till en eller båda forskningsprogrammen. 

Ansökan ska relatera till programbeskrivningen och ska innehålla en självvärdering som anger på vilka sätt sökandens forskning kan bidra till V-Dems forskningsprogram och på vilka sätt sökanden uppfyller kvalifikationerna i annonsen. 

För den som ansöker till den alternativa inriktningen ska ansökan innehålla en självvärdering av hur denne uppfyller meritkraven.

Till ansökan skall bifogas CV, ett exempel på uppsats/publikation, samt utdrag från Google scholar med uppgifter om antal citeringar och H-index. Ansökan ska också innehålla minst tre personer vilka är beredda att på begäran insända rekommendationsbrev. 

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till: 

Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen 
Box 711 
405 30 Göteborg 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-17.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner