Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Ämne

Barn- och ungdomsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Barn-och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och samverkan i barn- och ungdomsvetenskap. Kurser inom språk och kommunikation, hållbarhet och miljö är exempel på områden som är viktiga delar av institutionens utbud. Undervisningen bedrivs främst inom förskollärarprogrammet och inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår kursledning, undervisning och handledning inom institutionens grundutbildning, masterutbildning och utbildning på forskarnivå. Samtidigt ska den sökande stärka sin egen vetenskapliga meritering och bidra till någon av de forskningsgrupper som verkar vid institutionen. I arbetsuppgifterna ingår också pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkansuppdrag inom området.

Vi söker dig med ett intresse för att aktivt medverka till fortsatt uppbyggnad av den starka miljön där utbildning, samverkan och forskning samspelar och stödjer varandra.

Sökanden ska vara beredd på att ta en framträdande roll i institutionens arbete, ta initiativ till erfarenhetsutbyten med verksamhetsfältet, söka externa forskningsmedel och bedriva forskning inom området samt bidra till en fortlöpande diskussion kring hur utbildning, forskning och samverkan kan utvecklas. Detta ska ske i relation till någon eller flera av institutionens forskningsmiljöer. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap eller i annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utbildning nationellt och internationellt att tillmätas vikt.

Urval och bedömning kommer att utgå från följande kriterier:

 • Dokumenterad skicklighet i att planera och utveckla kurser, samt i att genomföra undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom området för anställningen.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen, publicering i vetenskapliga tidskrifter, samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel.
 • Potential för ytterligare utveckling av den vetenskapliga skickligheten som bedöms utifrån pågående och planerad forskning, visad självständighet, originalitet och kvalitet i publicering.
 • Dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället, inklusive förmåga att kommunicera utbildnings- och forskningsfrågor nationellt och internationellt.
 • Dokumenterad erfarenhet av att administrera, leda och utveckla verksamhet, personal, akademiska samarbeten samt av akademiska förtroendeuppdrag.
 • Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av förskolan och/eller fritidshemmet som verksamhetsfält, såsom relevant lärarexamen, arbete i eller forskning kring dessa praktiker.

Institutionen kommer främst att beakta den eller de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att kunna samarbeta internt och externt för att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och aktivt bidra vetenskapligt och pedagogiskt till institutionens utveckling.

Anställning

Anställningen är ett vikariat i upp till 6 månader med en omfattning på 50-100%. Anställningen är placerad vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillsättningsförfarande

Urvals- och bedömningsprocessen kan komma att innefatta intervjuer och referenstagning. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av
Cecilia Wallerstedt, prefekt
+46 (0)31-786 3272
cecilia.wallerstedt@gu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+ 46 (0)31 786 2344
kristin.martinsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställning via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev inkl referenser och löneanspråk, samt avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen.
 • CV inklusive fullständig publikationslista
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
 • Forskningsplan, max fem A4-sidor
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under rubriken ”Uppladdning av publikationer och andra åberopade dokument
 • Kortfattad redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan
 • Utbildnings-/examensbevis, betyg, intyg eller andra handlingar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson
Box 300, 405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens referensnummer.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-19

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner