Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Sektionen för klinisk neurovetenskap finns vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid den hälsovetenskapliga fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid sektionen bedrivs forskning inom neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi, oftalmologi, rehabiliteringsmedicin samt laborativ neurovetenskap i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sektionen ansvarar för kurser på utbildningsprogrammen för blivande läkare, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder. Vi genomför även uppdragsutbildning i samverkan med Neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid sektionen finns ett tjugotal forskargrupper.

Titel på projektet: Reaktiva astrocyter vid neurodegeneration – identifiering av nya behandlingsstrategier

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Vår och andras forskning visar att astrocyter är involverade i processer i CNS som sträcker sig från etablering, underhåll och reglering av neuronala synapser, till reglering av blodflöde och kontroll av både neuroprotektiva och regenerativa processer i hjärnan. Dessa fynd identifierar astrocyter som en viktig faktor för att upprätthålla hjärnans hälsa. Astrocyter framstår även som attraktiva målceller för behandling av hjärnsjukdomar. Vi och andra visade tidigare att reaktiv astroglios är fördelaktig vid många neurologiska sjukdomar, men i specifika sjukdomssammanhang kan den bli maladaptiv, med allvarliga konsekvenser för homeostas och funktion av CNS. Vi arbetar efter hypotesen att det maladaptiva/rubbade svaret hos reaktiva astrocyter utgör kärnan i processer som leder till en del neurodegenerativa tillstånd. Projektet syftar till att studera cellulära och molekylära mekanismer bakom maladaptiva reaktiva astrocyter. Projektets resultat kan lägga till grund för utformningen av framtida behandlingsstrategier för neurodegenerativa tillstånd där reaktiva astrocyter har en negativ inverkan. Projektet kommer använda avancerade cellodlingstekniker, inklusive iPS celler-deriverade astrocyter, immunocytokemi, avancerad mikroskopi och dator-assisterad bildanalys, transkriptomik, bioinformatik och relaterade analysmetoder.

Doktoranden kommer att arbeta i en dynamisk internationell forskargrupp med en blandning av kompetenser inom biokemi, biologi, biomedicin, neurovetenskap och neurologi kompetenser. Projektet kommer att gynnas av forskningsgruppens internationella och multidisciplinära forskningssamarbete EU Joint Project in Rare Diseases ALEXANDER, liksom pågående samarbetenen med AstraZeneca och TATAA Biocenter. Vi söker en mycket motiverad person med dokumenterad erfarenhet av molekylärt och cellulärt arbete i laboratoriemiljö. Kandidaten bör ha medicinsk, klinisk eller biologisk bakgrund, ett stort intresse för neurovetenskap och för sjukdomars bakomliggande molekylära mekanismer. Eftersom vi arbetar i en internationell miljö är utmärkt kunskap i engelska, både i tal och skrift, nödvändig. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Milos Pekny, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
e-post: milos.pekny@neuro.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner