Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Titel på projektet: Syntetiska vesiklar för behandling av inflammatorisk sjukdom

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Astma är en kronisk inflammationssjukdom i luftvägarna som leder till frekventa sjukhusbesök. Extracellulära vesiklar är små vesiklar (0,00001cm), som frisätts från celler till omgivning där kan de tas upp av andra celler och på så sätt fungera som ett paket av signalmolekyler. På grund av denna inneboende förmåga att transportera funktionella molekyler mellan celler har extracellulära vesiklar studerats flitigt som transportörer av läkemedel och små biologiska molekyler in i vävnader och celler. Dock har effektiviteten av dessa naturligt producerade vesiklar varit begränsad. Vi arbetar utifrån hypoteserna att 1) genom att överuttrycka vissa molekyler på ytan av vesiklar tas de upp mer effektivt av celler vid inflammation, och 2) genom att skapa artificiella vesiklar kan vi öka förmågan att leverera läkemedel/små biologiska molekyler in i cellerna.

Vi kommer transfektera celler till att uttrycka membranproteiner som binder till ligander och receptorer på endotel- och epitelceller vid inflammation. Vi kommer sedan att säkerställa att dessa molekyler uttrycks på våra artificiellt skapade vesiklar. Vidare kommer dessa vesiklars förmåga att binda in och tas upp av celler vid inflammation utvärderas grundligt in vitro för att se vilka membranproteiner som leder till det bästa upptaget. Vi kommer sedan att ladda dessa vesiklar med anti-inflammatoriska molekyler och utvärdera deras antiinflammatoriska egenskaper vid inflammation in vitro. Slutligen kommer vi även att använda oss av möss som har olika typer av allergeninducerad luftvägsinflammation för att validera att vesiklarna når den inflammatoriska vävnaden effektivt samt att de där har en anti-inflammatorisk effekt. Vårt mål är att presentera en potentiell ny behandlingsmöjlighet genom att inhibera den kroniska inflammation som uppstår vid astma och liknande inflammation i lungan

Vi söker motiverade kandidater som förväntas kunna arbeta självständigt samt samarbeta väl med andra forskare inom ett större team. Djurförsök ingår så den sökande ska vara intresserad av att driva och genomföra in vivo studier. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är nödvändigt. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med extracellulära vesiklar samt kunskap om extracellulära vesiklar är meriterande. Erfarenhet av att processa, isolera och analysera subpopulationer av extracellulära vesiklar, att arbeta med cellodlingar, skapa och rena fram artificiella vesiklar, samt transfektera celler är önskvärd. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta: 

Huvudhandledare Jan Lötvall, professor, institutionen för medicin,
e-post: jan.lotvall@gu.se 

Biträdande handledare Cecilia Lässer, institutionen för medicin,
e-post: cecilia.lasser@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner