Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Kognitionsvetenskap och kommunikation vid institutionen

Avdelningen bedriver en bred forskning med intresse för mänsklig kognition, interaktion och kommunikation i relation till samhällets digitalisering och sociala och kognitiva förhållanden, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Inom kognitionsvetenskap ligger våra forskningsintressen i skärningspunkten mellan flera områden, såsom kognitiv teknologi och AI, kognitiv neurovetenskap och olika grenar av beteendevetenskap, såsom kognitiv, social och evolutionär psykologi. Exempel på vår forskning är känslans roll i multimodal interaktion, människa-dator-interaktion med fokus på robotik och gamifiering, minne av fiktiv information, inflytandets kognition och digitaliseringens effekter på social och individuell kognition, beslutsteori och rekommendationssystem.

Institutionen för tillämpad informationsteknik är i en tillväxtfas, som inkluderar en investering i kognitionsvetenskap för att skapa förutsättningar för ökad forskning samt mer samarbete med externa intressenter. Som ett första steg för att stödja denna utveckling utlyses härmed en till fyra visstidsanställda lektorer i kognitionsvetenskap. Vår ambition för ett nästa steg är att utöka vår tillsvidareanställda personal inom detta område.

Ämne

Kognitionsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Psykologi, Social kognition, Inflytande, Kognitiv teknologi, AI, Kognitiv neurovetenskap

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning samt forskning. Som universitetslektor förväntas du:

 • Undervisa i ämnen relaterade till kognitionsvetenskap.
 • Handleda på kandidat- och magisternivå och vara beredd att handleda på doktorandnivå.
 • Bedriva forskning med anknytning till kognitionsvetenskap, ansöka om bidrag från externa finansiärer och vara beredd att ta roller med ansvar för projektkoordinering eller ledning.
 • Kunna vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och samarbeta och stödja andra kollegor.
 • Använda din tvärvetenskapliga kompetens för att samarbeta både inom och utanför avdelningen.
 • Vara beredd att delta i administrationen och ledning av institutionen.

Även administrativa uppgifter kopplade till pedagogisk verksamhet ingår i tjänsten.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom kognitionsvetenskap eller relaterade fält. Publicering inom området det kognitionsvetenskapliga fältet är meriterande. Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning inom kognitionsvetenskap och närliggande områden. Erfarenheter av undervisning inom något av områdena psykologi, social kognition, människa-datorinteraktion, lingvistik (pragmatik, semantik och kognitiva aspekter av kommunikation), kvantitativa metoder och experiment samt AI och maskininlärning är meriterande. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande.

Vidare beaktas personlig lämplighet, främst förmågan att ta ansvar, självständighet och goda kommunikationskunskaper.

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska. Forskningsseminarier sker normalt på engelska.
Svenska språkkunskaper är inte ett krav men ses som meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning) på 100 %/heltid under 24 månader med placering vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för kognition och kommunikation.
Tillträde 15 november 2021 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Alexander Almér: 031-786 27 77
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 29 04

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.

Ansökan ska vara skriven på engelska.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Meritförteckning/CV och personuppgifter
 • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
 • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
 • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
 • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner