Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 270 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en doktorand. Anställningen är placerad vid enheten för Formella Metoder vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.

Göteborgs universitet värderar mångfald bland sina anställda. Vi tar emot ansökningar från alla kvalificerade individer och särskilt underrepresenterade minoriteter.

Arbetsuppgifter

Syftet med utbildningen är att doktoranden ska förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva självständig forskning inom tjänstens område, och att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom att författa en vetenskaplig avhandling. Dessutom måste studenten genomföra 60 högskolepoäng i kurser.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration så kallad institutionstjänstgöring i en lärar- eller stödjande roll vilken kan koncentreras till vissa delar av året beroende på verksamhetens behov i samråd med studenten. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av heltid fördelat över studietiden. Om institutionstjänstgöring utförs motsvarande 20 procent av full heltid över studietiden förlängs anställningsavtalet med motsvarande tid vilket ger en sammanlagd anställning på fem år.

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta med projektet ”Enabling Reactive Synthesis through Runtime Verification” finansierat av Vetenskapsrådet (VR). Reaktiv syntes - automatisk produktion av program från högnivåbeskrivningar av deras önskade beteende - framstår som ett livskraftigt verktyg för utveckling av robotar och reaktiv programvara. På hög nivå är det som att berätta för en robot vad du vill att den ska göra och automatiskt planera hur man gör det. Runtime-verifiering är ett tillvägagångssätt där man granskar program när de körs för att säkerställa att de fungerar korrekt. Projektet kommer att förbättra kapaciteten för reaktiv syntesteknik genom att utnyttja metoder som används för runtime-verifiering. Detta inkluderar både teoretiska och praktiska bidrag.

Mer konkret kommer arbetet att omfatta studier av tidslogik, automat och två spelarspel. Temporal logik används för att på hög nivå beskriva ett programs önskade beteende, automatar används som ett algoritmiskt verktyg för manipulation av logiska formler, och tvåspelar-spel gör det möjligt att överväga strategier och program. Vi kommer att studera dessa formalismer, analysera deras egenskaper, ta fram algoritmer för att manipulera och översätta mellan dem, samt implementera verktyg som visar användbarheten av de utvecklade teknikerna.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Meriterande är en bakgrund i formella metoder, automatteori eller logik.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§
Omfattning: 100%, fulltid
Placering: Data- och informationsteknik, enheten för Formella Metoder
Tillträde: 2021-12-01 eller snarast möjligt

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om projektet lämnas av Nir Piterman (piterman@chalmers.se)
Upplysningar om anställningen lämnas av David Sands (dave@chalmers.se)
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Kristin Kristiansson (kristink@chalmers.se) 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-07

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner