Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling (läs mer på https://gmv.gu.se/). GMV:s Miljöekonomi och Policygrupp (MEP) bedriver rådgivning inom det svenska utvecklingssamarbetet (främst gentemot Sida), särskilt integrering av miljö och klimataspekter i det svenska biståndet. Arbetet bedrivs genom en formell rådgivningsfunktion (Helpdesk) i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och fokuserar på samhälle, miljö, klimat och hållbar naturresursanvändning i ett utvecklingsperspektiv.

Sidas Helpdesk för miljö och klimat

Syftet med Sidas helpdesk för miljö och klimat är bidra till en ökad integrering av miljö- och klimatperspektiv i alla sektorer och länder inom det svenska utvecklingssamarbetet. Helpdesken svarar upp mot förfrågningar från Sida rörande rådgivning, metodutveckling och utbildning. Vi är en ”on-demand”-helpdesk och de förfrågningar som kommer från Sida är av olika slag och omfattning utifrån Sidas behov. Det ställer stora krav på kompetens men även en analytisk förmåga, dvs att söka, värdera, sammanställa och redovisa fakta om miljö- och naturresurser och deras koppling till fattigdomsminskning och andra centrala utvecklingsfrågor i samarbetsländerna. Förfrågningarna kommer dessutom ofta med kort framförhållning vilket förutsätter effektiva arbetssätt, flexibilitet och lagarbete.

Det internationella utvecklingssamarbetet präglas delvis av samordning och integrering. Därför utvecklar Sida löpande sina metoder för partnerdialog och analys av miljö och klimatfrågor. Helpdesken bidrar i sådan metodutveckling, samt i internationella processer som rör bistånd, utveckling, miljö och klimat, och ansvarar för att kunskaper förs vidare till Sida. Läs mer om helpdeskverksamheten på www.sidaenvironmenthelpdesk.se.

På grund av en ökad efterfrågan från Sida söker vi nu stärka vår personal med en projektledare under en period, fram till och med september 2022.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som projektledare avser främst analys och expertrådgivning inom temaområdet miljö och klimat (inklusive hållbart nyttjande av naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald) med inriktning mot svenskt utvecklingssamarbete. Arbetet sker i huvudsak på uppdrag av, och i dialog med, Sidas avdelningar och Sveriges ambassader. Tjänsten kan innebära resor inom Sverige och utomlands, och då främst i Sidas samarbetsländer.

Som projektledare kommer du främst arbeta med helpdeskuppdragets löpande verksamhet, t.ex. att:

 • Ge råd för integration av miljö- och klimataspekter, inom ramen för hållbar utveckling, i Sidas projekt, program, övergripande tematiska strategier och samarbetsstrategier med partnerländer, till exempel genom att granska dokument, samla och analysera information för att kunna identifiera risker och möjligheter, eller kartlägga potentiella partner.
 • Ge process-stöd, bidra i metodutveckling och utbildning/fortbildning i svenskt utvecklingssamarbete. Arbetet kan innebära deltagande i möten och dialoger, framtagande eller granskning av arbetsutkast, sammanställning av faktaunderlag, eller utbildningsinsatser.
 • Bistå med rådgivning och stöd i metodutveckling i de internationella processer som Sida deltar i.
 • Bidra i nätverkande, dialog och utveckling (inklusive planering, finansiering och implementering) av MEPs övriga verksamheter och i förekommande fall även GMVs aktiviteter i övrigt.

Kvalifikationer

Arbetsuppgifterna kräver gedigen kunskap om, ett stort intresse för, och erfarenhet av, frågor som rör internationellt utvecklingssamarbete, miljö och klimat, miljö- och utvecklingsekonomi, policy och hållbar utveckling. Vi förutsätter därför att du är väl införstådd med Sveriges politik och strategi kring global utveckling och andra centrala och styrande dokument på detta område. Många uppgifter pågår parallellt och tiden från att uppdrag kommit in till dess uppgiften ska vara löst är ofta kort.

Arbetet och tjänsten medför därför dessa krav:

 • Högskole-/universitetsexamen på minst mastersnivå inom utvecklings- eller miljöekonomi, eller motsvarande;
 • Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom miljö och utvecklingsfrågor;
 • Ämneskunskap om, och professionell erfarenhet från, internationellt utvecklingssamarbete och det svenska biståndsarbetet;
 • Skicklighet och vana vid konsultativt arbete och förhållningssätt, så som flexibilitet, lyhördhet, samarbetsförmåga, arbete med projektledning, kundrelationer och expertrådgivning;
 • Stor uthållighet, god administrativ och organisatorisk förmåga, samt initiativkraft att driva arbetet framåt på egen hand, men också i samarbete med andra.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl på engelska och svenska;
 • Professionell fälterfarenhet från, och kunskap om, utvecklingsländer, särskilt inom ämnesområdet miljö och klimat;

Meriter

Det är dessutom meriterande om du har:

 • Ämneskunskap kring miljömässig hållbarhet inom tematiska områden, såsom miljöekonomi, klimatförändringar, resiliens, biodiversitet, ekosystemtjänster, och kopplingar mellan miljö och klimat och konflikter, jämställdhet, rättighetsfrågor och fattigdom i ett utvecklingssammanhang.
 • Ämneskunskap kring miljömässig hållbarhet i nyckelsektorer och teman såsom privatsektorutveckling, infrastruktur, styrmedel, finansiella instrument, nexusfrågor, hållbar stads-och landsbygdsutveckling, förnybar energi, vatten, hav och marina resurser, hälsa, och kemikalier i ett utvecklingssammanhang.
 • Erfarenhet av att arbeta i/med länder i konflikt, fred och mänsklig säkerhet och humanitära insatser.
 • Kompetens inom miljö- och klimatintegrering i projekt och program, och på sektor- och policy (strategisk) nivå, inklusive miljöbedömning, -styrning och uppföljning, inom ramen för utvecklingssamarbete.
 • Professionell erfarenhet från, och kunskap om, svenskt myndighetsarbete, särskilt inom ämnesområdet miljö och klimat, och mer allmänt inom hållbar utveckling.
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och generering av externa verksamhetsmedel
 • Forskarutbildning inom något eller några av ämnesområdena ovan.
 • Erfarenhet och kompetens från att undervisa och hålla i utbildningsinsatser.
 • Övriga språkkunskaper särskilt franska, spanska, men även portugisiska och ryska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 %, med placering tills vidare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, dock längs t o m 30 september 2022 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.  

Tillsättningsförfarande

Eventuell arbetsprov kopplat till språkkrav.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Helpdeskens Team Leader Gunilla Ölund Wingqvist 0766-22 92 04 alt. gow@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner