Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, hantverk, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, och konservatorer. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare. Ytterligare information om institutionen se: www.gu.se/kulturvard

Samverkan mellan institutionens olika grenar samt mellan grundutbildning och forskning, liksom samverkan med det omgivande nationella och internationella samhället, utgör viktiga komponenter i verksamheten. Kulturvård som är ett mångfasetterat område kräver också samverkan mellan många olika professionsutövare och innefattar såväl naturvetenskapliga och humanistiska som samhällsvetenskapliga kunskapsområden.

Ämne

Kulturvård med inriktning mot konservering, specialisering Conservation science/ Heritage science

Beskrivning av ämnesområdet

Anställningen innebär att bidra med expertis inom vetenskaplig analys av kulturhistoriskt material. Erfarenhet och användning av metoder som optisk mikroskopi, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Raman, Gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS), X-ray Fluorescence (XRF), Scanning Electron Microscope i kombination med x-ray energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS), elektrokemiska metoder och andra som multi/hyper-spectral imagining samt erfarenhet av att analysera både organiska och oorganiska material är meriterande.  

Den som erhåller anställningen förväntas utveckla och upprätthålla ett forskningsprogram på hög nivå med tonvikt på materialvetenskap och delta i grund- och forskarutbildningen i konservering vid vår institution. Vidare förväntas denna stärka och komplettera den forskning som idag utförs i konservering. Vi är särskilt intresserade av att förbättra våra forskningsområden inom materialanalys (som beskrivs ovan).

Vi är engagerade lärare med en omfattande och bred erfarenhet inom alla aspekter av grundutbildning och forskarutbildning i konservering. Vi söker kontinuerligt möjligheter till pedagogisk förbättring. Vår ambition är att undervisa i konservering på högsta internationella nivå.

Arbetsuppgifter

Vi rekryterar en universitetslektor för att stärka institutionens forskning och undervisning inom vetenskaplig analys av kulturhistoriskt material. Du som söker förväntas:

 • undervisa på konservatorsprogrammen på kandidat- och masternivå.
 • genomföra demonstrationer av vetenskaplig analys av kulturhistoriskt material.
 • utbilda studenter och andra användare i användningen av analytisk utrustning och hjälpa till med tolkning vid behov.
 • utforma, organisera och undervisa specialkurser i konservering och delta i gemensamma kurser inom institutionen.
 • samarbeta med andra anställda i undervisnings- och forskningsprojekt.
 • hantera relevanta budgetar för enskilda kurser i samarbete med programkoordinator och utbildningsansvarig.
 • kontakta kollegor på andra institutioner och museer för att få tillgång till resurser och samlingar som kan användas i undervisning och forskning.
 • följa professionella utvecklings- och utbildningsbehov för museipersonal i Sverige och skapa partnerskap för att dela kompetenser.
 • starta doktorandprojekt och handleda doktorander.
 • genomföra forskning som är relevant för institutionen och ämnesområdet.
 • publicera forskningsartiklar i peer-reviewade, internationella tidskrifter.
 • etablera och vårda viktiga relationer med museer, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och andra relevanta organisationer i och utanför Sverige.
 • ansöka om extern forskningsfinansiering.
 • främja jämlikhet och visa engagemang för mångfald, i linje med universitetet regler.
 • främja universitetets utbildning, forskning och andra aktiviteter och agera som ambassadör.

Du bör aktivt söka utmaningar och nya möjligheter för att utveckla din undervisning och forskning. Kommunikations- och samarbetsförmåga är viktigt eftersom många av dina uppgifter kommer att utföras i samarbete med andra kollegor och professionellt verksamma i branschen. Du förväntas samarbeta med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller musei- och samhällsaktiviteter.

Om du inte har några kurser i högskolepedagogik förväntas du ta sådana kurser inom två år från anställningens början. Universitetet erbjuder kurser i undervisning och lärande i högre utbildning.

Behörighet

De allmänna kvalifikationerna för akademiska anställningar anges i kapitel 4 i högskoleförordningen och anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet. Den sökande ska ha en doktorsexamen i konservering/ Heritage science eller motsvarande. Sökande ska kunna visa sina erfarenheter av analytiskt arbete i en rad material. Erfarenhet av att arbeta med flera materialklasser, både organiska och oorganiska, kommer att betraktas som en fördel.

Den sökande måste kunna undervisa och publicera på engelska och svenska inom två år.

Bedömning

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på dina vetenskapliga och pedagogiska meriter, som tillmäts samma vikt. Båda delarna kommer att vara lika viktiga för den slutliga bedömningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga kompetensen ägnas särskild uppmärksamhet åt publikationer av hög kvalitet. Större vikt läggs vid kvalitet än den samlade produktionen av vetenskapliga artiklar. De forskningsbidrag som genomförts efter doktorsexamen samt internationellt vetenskapligt samarbete betraktas som starka meriter.

Vid bedömning av pedagogiska meriter läggs särskild tonvikt på förmågan att planera och undervisa i conservation science/ heritage science. En grund inom naturvetenskap och tvärvetenskap, liksom erfarenheter från arbete med FTIR, GC-MS, XRD, Raman, XRF, multi / hyperspektral och SEM-EDX är viktiga.

Vi värdesätter samarbete, arbetsetik och förmågan att arbeta i ett tvärvetenskapligt team. Vi förväntar oss att den sökande har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Personliga egenskaper som vi också tillmäter vikt är initiativförmåga, kreativitet, entusiasm, förmåga att arbeta mot deadlines och en positiv inställning till undervisning och studenter.

Vi kommer att välja den sökande som efter den övergripande bedömningen av färdigheter och potential anses ha de bästa förutsättningarna för att utföra de uppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen, att samarbeta med andra och bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid institutionen. I den övergripande bedömningen ingår också att se hur den sökandes kvalifikationer och planer kompletterar och stärker verksamheten i enlighet med insitutionens strategi.

Anställning

Anställningsform: tillsvidareanställning

Omfattning: 100 % 

Placering: Institutionen för kulturvård, Göteborg 

Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse 

Anställningsförfarande

Urvalsprocessen innebär sakkunniggranskning som genomförs av experter utanför Göteborgs universitet, intervjuer och gästföreläsningar. Bedömningen av kvalifikationer och erfarenheter kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen till och omfattningen av frånvaron bör anges i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen 

- om anställningen, kontakta universitetslektor Stavroula Golfomtisou stavroula.golfomitsou@gu.se  

- om anställningsförfarandet, kontakta prefekt Anneli Palmsköld anneli.palmskold@conservation.gu.se  

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:  https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

För att ansöka om en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem online. Tillsammans med din ansökan ska följande bifogas:

 • CV, inklusive en fullständig publikationslista och en lista över mottagna forskningsbidrag (med belopp).
 • Beskrivning av vetenskapliga meriter och en motivering av urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som används i ansökan. Beskriv din egen roll och insats i var och en av de valda publikationerna.
 • En forskningsplan med en beskrivning av aktuell och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter som är relevanta för denna tjänst (högst tre sidor).
 • Dokumentation av pedagogisk erfarenhet, inklusive information om omfattningen och nivån på undervisningserfarenhet och utvärderingar av dess kvalitet. Dokumentationen bör också innehålla information om vilka ämnen du kan undervisa i eller bidra till, pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi. (Högst tre sidor)
 • Beskrivning av erfarenheter av ledarskap, administration och samarbete med yrkesverksamma i fältet i Sverige och internationellt.
 • Kopior av de mest relevanta publikationerna (högst tio publikationer).
 • Intyg och andra dokument av relevans.

 

Ansökan ska skrivas på engelska.

 

Sista ansökningsdag: 30 november 2021.

 

Göteborgs universitet främjar lika möjligheter, jämlikhet och mångfald.

Lönen bestäms individuellt.

Ansökningar förstörs eller returneras (på begäran) två år efter att anställningsbeslutet har tillkännagivits. Ansökningshandlingar från den som anställs och från dem som överklagar beslutet kommer inte att återlämnas.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.