Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden. Institutionens hemsida finner du här.

 

Ämne

Teoretisk filosofi

Liksom majoriteten av svenska filosofi-institutioner, skiljer vi i Göteborg på praktisk och teoretisk filosofi, både på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Till den teoretiska filosofin räknas vanligtvis åtminstone följande områden: epistemologi, metafysik, språkfilosofi, vetenskapsfilosofi, och medvetandefilosofi. I Göteborg finns flertalet av dessa områden representerade även inom forskningen.

 

Ämnesbeskrivning

Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras traditionellt frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur (metafysik och medvetandefilosofi), liksom frågor som rör hur vi kan veta (epistemologi, vetenskapsteori) och uttrycka (språkfilosofi och logik) något om den. I Göteborg bedrivs forskning inom mer eller mindre alla dessa områden. Ämnet hyser också flera projekt, både nationella och internationella. Metodologiskt har den forskning och undervisning som nu bedrivs i ämnet det gemensamt att den kan beskrivas som forskning i analytisk filosofi, ibland med särskild tyngdpunkt på historiska perspektiv på ämnet. För mer information om vårt ämne besök gärna vår hemsida här.

Teoretisk filosofis huvudsakliga undervisningsuppdrag omfattar främst utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå i teoretisk filosofi, men även undervisning på kvälls- och distanskurser gemensamma för filosofiämnena, liksom på ämneslärarutbildningen i filosofi. Ämnets anställda undervisar även regelbundet på kandidatprogrammet i Liberal Arts, på mastersprogrammet Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, samt på lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och administration.

Forskning: Innehavaren av anställningen förväntas bedriva och publicera forskning i teoretisk filosofi på konkurrenskraftig internationell nivå inom dennes specialområde(n). Hen förväntas aktivt söka externa forskningsmedel, gärna i samarbete med andra forskare, från institutionen eller från andra lärosäten och/eller ämnen. Innehavaren av anställningen förväntas också aktivt bidra till ämnets forskningsmiljö bland annat genom att medverka på ämnets forskningsseminarium.

Undervisning: Innehavaren av anställningen förväntas även undervisa, i första hand på kurser i teoretisk filosofi på grundnivå (såsom filosofisk metod, filosofins historia, kunskapsteori, logik, språkfilosofi, metafysik, och medvetandefilosofi), avancerad nivå (såsom valbara forskningsorienterade kurser samt handledning av kandidat- och mastersuppsatser), samt—i viss mån—på forskarnivå (i första hand handledning av doktorander). Undervisning inom lärarutbildningen och på program såsom det i Liberal Arts kan också ingå. Undervisningsuppdraget inkluderar, förutom undervisning och examination, seminarieledning och undervisningsadministration samt handledning av uppsatser på kandidat- och avancerad nivå. Undervisning och handledning på forskarnivå i teoretisk filosofi kan också förekomma.  

Innehavaren av anställningen förväntas även bidra till arbetet med utveckling av nya kurser och utbildningar.

Undervisningsspråk är antingen svenska eller engelska.

Administration: Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. 

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (se här) samt Göteborgs universitets egen anställningsordning (se här). Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen.

Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

Innehavaren av anställningen måste då anställningen påbörjas kunna undervisa på antingen svenska eller engelska. Inom två år efter det att anställningen påbörjats förväntas innehavaren av tjänsten kunna undervisa på svenska.

Universitetet erbjuder gratis kurser i svenska för sina anställda. Mer information här.

Som universitetslektor vid Göteborgs universitet kan du ansöka om att bli befordrad till professor. Mer information här.

 

Bedömningsgrund

Vid bedömning av sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ erfarenhet är meriterande. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (se här) samt Göteborgs universitets egen anställningsordning (se här).

Vid bedömningen av vetenskapliga meriter värderas i synnerhet den sökandes förmåga att producera och publicera forskning av hög internationell kvalitet, samt förmågan att attrahera externa projektmedel. I ansökans Meritportfölj I ska den egna forskningen, inklusive hur densamma passar med och skulle kunna bidra till eller komplettera övrig forskning som nu bedrivs i ämnet, beskrivas.

Vid bedömning av den sökandes undervisningsmeriter beaktas både kvalitet och kvantitet. Erfarenhet av undervisning i flera ämnen (inom teoretisk filosofi), på flera nivåer (grund-, avancerad-, forskningsnivå), samt erfarenhet av handledning, inklusive handledning på forskarnivå, anses meriterande. Så även erfarenhet av undervisningsadministration, inklusive erfarenhet av kurs-, program- och utbildningsdesign.

Innehavaren av tjänsten förväntas kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt till ämnets forskningsmiljö. Hen förväntas ha god förmåga att samarbeta internt och externt, också vad gäller utvecklingen av institutionens verksamhet som helhet.

 

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet, Göteborg.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi, anna-sofia.maurin@gu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka dig fram till denna utlysning, och sedan på knappen ”Ansök” längst ned i annonsen (länk till rekryteringsportalen här).

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar. Dessa anvisningar finner du här.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Doktorsexamensbevis

Doktorsavhandling

Eventuella läromedel

Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete

Förteckning över examina och anställningar

Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter

Meritportfölj II: Pedagogiska meriter

Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter

Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Kortlistade kandidater kan komma att kallas till provföreläsning och intervju. I samband med detta kan vi även komma att efterfråga referenser.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-15 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner