Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för svenska språket utlyser en helfinansierad doktorandanställning i svenska som andraspråk. Anställningen profileras mot lärarutbildningen och ingår i forskarskolan CuEEd-LL (Culturally Empowering Education through Language and Literature) som finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr 2021-00549). Doktorandanställningen kommer att löpa på fem år eftersom den består av 80% forskarutbildning och 20% undervisning inom lärarutbildningen.

Ämnesbeskrivning

Vid institutionen för svenska språket finns det en växande forskningsmiljö om flerspråkighet och svenska som andraspråk. Vi bedriver forskning om många aspekter av flerspråkighet, t.ex. textanalys av läroböcker, klassrumsinteraktioner, samhälleliga debatter om flerspråkighet, språkbruk, språkattityder och språkpolitik i flerspråkiga miljöer samt flerspråkighet, sexualitet och språkliga landskap.

Det övergripande syftet med forskarskolan CuEEd-LL (Culturally Empowering Education through Language and Literature) är att stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus. Lärare i alla stadier och alla ämnen behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, med andra ord alla skolelever. Forskarskolan är förankrad i forskningsfält som Southern Multilingualism and Diversities, Culturally Responsive Pedagogy, och Decoloniality. Inom dessa ramverk ses språk och litteratur som förmedlare och skapare av kultur och kulturell förståelse. Med utgångspunkt i dessa fält undersöker CuEEd-LL hur språkliga och litterära aktiviteter kan verka kulturellt möjliggörande så att elever ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt.

Språk är en central aspekt i kommunikation genom olika modaliteter: läsa, skriva, teckna, se, lyssna och tala. Litteratur förstås i sin tur som estetiska uttryck i olika genrer och medier, vilka ger röst åt mänskliga erfarenheter och känslor. Enligt styrdokument ska praktiserande språklärare anamma en helhetssyn på språk och litteratur. Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL utforskas hur både språk och litteratur kan stödja kulturell förståelse, literacy-förmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska skola. Olika skolstadier och ämnen kan stå i fokus för doktorandprojekten, som ska knyta an till hur språk och litteratur används i meningsskapande, kommunikation och identitetspositioneringar. Forskarskolan ska stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld. Vi uppmuntrar sökande med intresse för språk och litteratur från olika ämnen med relevans för lärarutbildningen. 

CuEEd-LL är en tvärdisciplinär forskarskola och innefattar flera ämnesdiscipliner med relevans för språk och litteratur. Forskarskolan leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet.

Nedan följer exempel på områden som kan utforskas i anknytning till CuEEd-LL:s tematik:

 • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar
 • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
 • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
 • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält
 • (Nationella) minoritetsspråk och litteratur inom utbildningssammanhang
 • Svenska som andraspråk och litteratur

Medverkande lärosäten samarbetar i följande obligatoriska kursutbud i CuEEd-LL: 

 • Culturally Empowering Education for a Global 21st Century: Research and Practice (5hp)
 • Decolonizing and Southern Theories: Implications for Swedish Education (7.5 hp)
 • Rethinking Methodology in Language and Literature Educational Research (7.5 hp)
 • Ethical Research Design for a Postdigital and Globalized Era (7.5 hp)
 • Guiding and Mentoring Practitioner Research (2.5 hp)

I CuEEd-LL inkluderas doktoranderna i en dynamisk, flerspråkig och internationell forskningsmiljö med etablerade forskare från fem kontinenter. Utbildningen innefattar flera internat med internationella gäster och en studieresa till Sydafrika.

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, Svenska som andraspråk: minst 120 högskolepoäng i Svenska som andraspråk, Nordiska språk, Allmän eller Tillämpad språkvetenskap varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Den sökande förutsätts ha sådana språkkunskaper som är nödvändiga för kursfordringar och aktivt deltagande i seminarieverksamheten. Beroende på den sökandes forskningsinriktning kan dessutom särskilda språkkunskaper vara nödvändiga.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart den som är antagen till utbildning på forskarnivå bli förordnad. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Tillträde: 2022-02-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Tommaso Milani, professor i flerspråkighet (e-post: tommaso.milani@svenska.gu.se).

Stina Ericsson, viceprefekt för forskarutbildningen (e-post: stina.ericsson@svenska.gu.se).

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Se även dokumentet Anvisningar ansökan: https://www.gu.se/svenska-spraket/anvisningar-till-ansokan-for-anstallning-som-doktorand-inom-forskarskolan-cueed-ll  

Ansökan ska vara inkommen senast: Fredag 15 oktober kl. 24:00 är sista tidpunkt för att skicka in ansökan

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner