Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälso-främjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Institutionens administrativa personal är organiserad i en administrativ enhet. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen-sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorske-programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet med olika inriktningar leder till yrkes-examina i kombination med filosofie magisterexamina. Dessutom ges masterprogam inom reproduktiv och perinatal hälsa som också innefattar yrkesexamen som barnmorska. Vidare ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap.

Ämne

Omvårdnad

Ämnesbeskrivning

Inom disciplinen och huvudämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa, ohälsa och ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder, likaså kunskap om fridfull och värdig död. Omvårdnad utgår från människans resurser, förmågor, behov, risker och problem relaterade till hälsa och ohälsa i det dagliga livet. I omvårdnad är det inte ohälsa, sjukdom och funktionshinder i sig som är i fokus. Det är människans upplevelser, erfarenheter, reaktioner och tolkning av sin hälsa, ohälsa, lidande och sjukdom som fokuseras - dels i samband med återhämtning, bevarande och befrämjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom omvårdnad är människans lärande, liksom hur vård organiseras centralt. Likaså är en nära relation mellan sjuksköterska, patient och närstående centralt för ämnet.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad inom sektionen för Livssammanhang och hälsofrämjande vård och undervisningen sker främst inom grundutbildningen för sjuksköterskor och specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot psykiatri, men även inom andra program och sektioner vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, att vara kursansvarig, att handleda och examinera uppsatser på samtliga utbildningsnivåer samt att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan. Administrativa uppgifter relaterade till forsknings- och utbildningsverksamheten är en betydande del av arbetsuppgifterna. Därutöver förutsätts att den anställda aktivt deltar i gemensamma sammankomster och aktiviteter på institutionen. Undervisning och examination bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

Den sökande ska undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Avlagd doktorsexamen i omvårdnad eller vårdvetenskap. Högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom omvårdnad, svensk legitimation som sjuksköterska samt specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatri.

Visad pedagogisk skicklighet.

Behärska svenska och engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskole-förordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand visad pedagogisk skicklighet och i andra hand klinisk skicklighet med tyngdpunkt på pedagogisk skicklighet.

Vid bedömningen av pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens med erfarenhet av undervisning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter från universitet- och högskolesektorn. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Visad klinisk skicklighet genom dokumenterad arbetslivserfarenhet av kliniskt arbete som specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri.

Erfarenhet av forskning är meriterande.

Meriterande är om den sökande har gått eller påbörjat någon av universitetets pedagogiska kurser för lärare såsom HPE101 samt genomgått handledarutbildning på avancerad nivå.

Vidare kommer den administrativa och den organisatoriska förmågan att beaktas.

Vi fäster stor vikt vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för anställningen. God samarbetsförmåga, flexibilitet, och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt, liksom pedagogisk insikt. Särskilt goda relationskapande egenskaper och kulturell medvetenhet är viktiga då vi inom institutionen arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.

Undervisning sker på svenska, i vissa fall även på engelska. Därför krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi kommer i denna rekrytering göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna, samverka och på så sätt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad tom 20 juni 2022 på deltid, 10% med placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Tillträde snarast. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Lisen Dellenborg, sektionschef Livssammanhang och hälsofrämjande vård.
Telefon: 031-786 6111
Mail: lisen.dellenborg@gu.se 

Karin Ahlberg, Prefekt
Telefon: 031-786 6090
Mail: karin.ahlberg@fhs.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för ansökan till läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för ansökan till läraranställningar (klinisk)

Du som sökande ska uppfylla behörighetskrav och ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

- Examensbevis 
- Svensk legitimation som sjuksköterska
- Visad pedagogisk skicklighet
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/1068 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-27

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner