Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningen påbörjas den 1 februari 2022. Tjänstens innehåll och omfattning följer den allmänna studieplanen. Lön följer en av Göteborgs universitet fastställd tariff. Som anställd förväntas doktoranden att ha sin verksamhet förlagd till institutionen för att på bästa sätt kunna interagera aktivt med forskningsmiljön.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå i Nordiska språk. Forskarutbildningsämnet Nordiska språk är ett brett ämne som bland annat kan rymma avhandlingsprojekt inom institutionens profilområden Text och kontext, Lexikologi, lexikografi och fraseologi samt Grammatik, men även ansökningar riktade mot andra forskningsfrågor, som t.ex. ämnesdidaktiska, är välkomna.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, Nordiska språk: minst 120 högskolepoäng i ämnet varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Den sökande förutsätts ha sådana språkkunskaper som är nödvändiga för kursfordringar och aktivt deltagande i seminarieverksamheten. Beroende på den sökandes forskningsinriktning kan dessutom särskilda språkkunskaper vara nödvändiga.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart den som är antagen till utbildning på forskarnivå bli förordnad. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Tillträde: 2022-02-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Stina Ericsson, viceprefekt för forskarutbildningen (e-post: stina.ericsson@svenska.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Se även dokumentet Anvisningar ansökan: https://www.gu.se/svenska-spraket/anvisningar-till-ansokan-for-anstallning-som-doktorand-i-nordiska-sprak 

Ansökan ska vara inkommen senast: Fredag 1 oktober kl. 24:00 är sista tidpunkt för att skicka in ansökan. 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner