Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar bland annat kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik och europafrågor. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda. Vi finns i lokaler i centrala Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en eller flera universitetslektorer i statsvetenskap som kan stärka verksamhetens forsknings- och utbildningsmiljö.

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt, demokrati, politiska idéer och institutioner på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundnivå, på avancerad nivå samt i utbildning på forskarnivå. Det kan komma att ställas krav på att undervisa på de flesta program och kurser vid institutionen.  Det är ett krav att kunna undervisa på svenska inom högst två efter påbörjad anställning. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Det ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander och postdoktorer. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

Statsvetenskapliga institutionen är aktiv i samhällsdebatten och till arbetsuppgifterna hör att initiera samverkan och aktivt samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av producerad forskning. Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörighet för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering, pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid internationell publicering under de senaste sju åren. Särskild vikt läggs vid högkvalitativ publicering vid erkända förlag och i internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå är meriterande. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid att ha genomfört och dokumenterat insatser av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling. Det är meriterande att ha utvecklat kurser och/eller program, författat läromedel eller dokumenterat pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga artiklar eller läroböcker. Det är ett krav med högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens som kan styrkas genom intyg eller validering.

Erfarenhet av att initiera kontakt och samverka med det omgivande samhället samt erfarenhet av ledningsuppdrag och/eller erfarenhet av deltagande i kollegiala forum är meriterande.

Vid anställning som universitetslektor ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ledigheter på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter beaktas vid meritvärderingen och anges med intyg i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Då institutionen verkar i en internationell miljö med mycket undervisning på engelska är det ett krav att obehindrat tala och skriva på engelska. Det är ett absolut krav på att kunna undervisa på svenska inom högst två år från anställningstillfället.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100 % med placering vid statsvetenskapliga institutionen.
Tillträde 1 september 2022 eller efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Gilljam, professor, prefekt
 +46 31 786 12 21 mikael.gilljam@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Anna-Karin Ingelström, HR-specialist
+46 31 786 1190, anna-karin.ingelstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-11-04.

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Till ansökan skall bifogas:

 1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande
  a) En lista över dina tio bästa vetenskapliga publikationer. Notera att de sakkunniga kommer lägga särskild vikt vid publikationer skrivna de senaste sju åren.

  Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas. De ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt). Intygen ska vara signerade av varje medförfattare. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas.

  b) En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, forskningsprofil och forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning och varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror du kan bidra med (max 5 sidor).

 3. Fullständiga elektroniska exemplar av dina tio främsta vetenskapliga publikationer.

 4. En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande:
  a) En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.

  b) En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.

  c) En beskrivning av din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial.

  d) En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor).

  e) Intyg på din högskolepedagogiska utbildning.

  f) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.

 5. Fullständiga exemplar av maximalt tre arbeten från din eventuella läromedelsproduktion.

 6. En redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.

 7. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

 Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Anna-Karin Ingelström
Statsvetenskapliga institutionen
Box 711
405 30 Göteborg

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner