Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Environment for Development (EfD) är en enhet vid Handelshögskolan i Göteborg. EfD är ett globalt nätverk av forskningscentra inom miljöekonomi främst baserat i det globala syd. Det övergripande målet med EfD är att stödja fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom att bygga miljöekonomisk kapacitet och koppla denna till policyprocesser. EfD har centra vid akademiska institutioner i Centralamerika, Chile, Kina, Colombia, Etiopien, Ghana, Indien, Nigeria, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Uganda, och Vietnam. Mer information om EfD finns på EfDs webbplats: www.environmentfordevelopment.org

EfD arbetar aktivt för en jämställd arbetsmiljö och uppmuntrar därför kvinnliga sökanden.

Arbetsuppgifter

Den utvalda kandidaten kommer att ha en roll som forskare placerad vid EfD Global Hub, inom ett projekt om fokuserar på grön transformation till hållbar utveckling i globala syd, finansierat av International Development Research Centre (IDRC). Projektet pågår under 18 månader med start 2021-10-01 och kommer att resultera i framtagandet av en övergripande forskningsagenda om koldioxidsnåla transformationer som inkluderar jämställdhet i det globala syd. Policymiljöer som skapar förutsättningar för en sådan transformation är ett av fokusområdena och innehåller sex rapporter som skall levereras som del av projektet.

Den utvalda kandidaten kommer att bidra till att leverera dessa rapporter genom att identifiera kunskapsluckor och prioriterade forskningsområden för att stödja koldioxidsnåla transformationer. Den utvalda kandidaten kommer också att ha ett nära samarbete med EfDs tematiska forskningsprogram (särskilt Emission Pricing for Development – EPfD, www.efdinitiative.org/emission-pricing-development-epfd) med syfte att genomföra (i vissa fall systematisk) översyn av politiska prioriteringar, policyinstrument för minskade koldioxidutsläpp och metoder för bedömning av policy som kommer att bidra till forskningsagendan.

Arbetsuppgifter innefattar:

 • Genomföra vetenskapliga översikter och tvärvetenskaplig forskning, individuellt och i samarbeten, inom ramen för inkluderande gröna transformationer med fokus på jämställdhet.

 • Stödja EPfD:s ledarskap när det gäller att identifiera en forskningsagenda för en incitamentskompatibel policymiljö för koldioxidsnål omställning i länder i det globala syd.

  Specifika uppgifter inkluderar:
 • Att koppla samman nationella och regionalpolitiska analyser med verkliga erfarenheter från genomförandet av utsläppsmarknader/prissättning för att identifiera kunskapsluckor och underlätta lärandet mellan länder.

 • Att kartlägga aktörer som påverkar policy (både positivt och negativt) för utfasning av fossila bränslen och identifiera kunskapsluckor och forskning för att ta itu med aktörsspecifika hinder i genomförandet.

 • Att se över de miljömässiga och ekonomiska fördelningseffekterna av policyinstrument avsedda för utfasning av fossila bränslen.

 • Att stödja framtagandet av en forskningsagenda för EPfD som utvecklar utformningen av effektiva policyinstrument för utfasningen av fossila bränslen.

 • Att samordna med EfDs andra tematiska forskningsprogram vid utarbetandet av en övergripande forskningsagenda som identifierar kopplingar mellan potentialen i olika sektoriella och politiska transformationer, kunskapsluckor och utmaningar samt forskningsprioriteringar för att hantera dem.

 • Att presentera resultaten för våra projektpartners samt beslutsfattare och andra intressenter. Förhoppningsvis även kunna presentera resultaten vid internationella konferenser.

 • Att anordna regionala workshops för validering av de framtagna forskningsagendorna för policyåtgärder och forskning.

Kvalifikationer

Se annonsen på Göteborgs universitets hemsida under "Lediga anställningar".

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 17 månader med en omfattning på 100 % med placering vid Environment for Development, Göteborgs universitet, Göteborg. Tillträde för anställningen är 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets hemsida och rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner