Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Med cirka 3 700 heltidsstudenter, 500 anställda och 160 internationella partneruniversitet, huvudämnena ekonomi och juridik och dess fyra avdelningar, erbjuder Handelshögskolan i Göteborg ett unikt sortiment. Skolan tillhandahåller också unika samarbeten med industrin och den offentliga sektorn. Handelshögskolan i Göteborg är EQUIS, AACSB och AMBA ackrediterad.

Environment for Development (EfD) är en enhet vid Handelshögskolan i Göteborg. EfD är ett globalt nätverk av forskningscentra inom miljöekonomi främst baserat i det globala syd. Det övergripande målet med EfD är att stödja fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom att bygga miljöekonomisk kapacitet och koppla denna till policyprocesser. EfD har centra vid akademiska institutioner i Centralamerika, Chile, Kina, Colombia, Etiopien, Ghana, Indien, Nigeria, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Uganda, och Vietnam. Mer information om EfD finns på EfDs webbplats: www.environmentfordevelopment.org

EfD grundades 2007 av miljöekonomiska enheten vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet. EfD fortsätter att arbeta i nära samarbete med institutionen för nationalekonomi med statistik som har cirka 100 medarbetare och cirka 800 studenter. Särskilt nära är samarbetet med forskargrupperna i miljöekonomi, beteendeekonomi och utvecklingsekonomi. EfD arbetar aktivt för en jämställd arbetsmiljö och uppmuntrar därför kvinnliga sökanden.

Arbetsuppgifter

Den utvalda kandidaten kommer att ha en roll som forskare placerad vid EfD Global Hub, inom ett projekt om fokuserar på grön transformation till hållbar utveckling i globala syd, finansierat av International Development Research Centre (IDRC). Projektet pågår under 18 månader med start 2021-10-01 och kommer att resultera i framtagandet av en övergripande forskningsagenda om koldioxidsnåla transformationer som inkluderar jämställdhet i det globala syd. Policymiljöer som skapar förutsättningar för en sådan transformation är ett av fokusområdena och innehåller sex rapporter som skall levereras som del av projektet.

Den utvalda kandidaten kommer att bidra till att leverera dessa rapporter genom att identifiera kunskapsluckor och prioriterade forskningsområden för att stödja koldioxidsnåla transformationer. Den utvalda kandidaten kommer också att ha ett nära samarbete med EfDs tematiska forskningsprogram (särskilt Emission Pricing for Development – EPfD, www.efdinitiative.org/emission-pricing-development-epfd) med syfte att genomföra (i vissa fall systematisk) översyn av politiska prioriteringar, policyinstrument för minskade koldioxidutsläpp och metoder för bedömning av policy som kommer att bidra till forskningsagendan.

Arbetsuppgifter innefattar:

 • Genomföra vetenskapliga översikter och tvärvetenskaplig forskning, individuellt och i samarbeten, inom ramen för inkluderande gröna transformationer med fokus på jämställdhet.

 • Stödja EPfD:s ledarskap när det gäller att identifiera en forskningsagenda för en incitamentskompatibel policymiljö för koldioxidsnål omställning i länder i det globala syd.

  Specifika uppgifter inkluderar:
 • Att koppla samman nationella och regionalpolitiska analyser med verkliga erfarenheter från genomförandet av utsläppsmarknader/prissättning för att identifiera kunskapsluckor och underlätta lärandet mellan länder.

 • Att kartlägga aktörer som påverkar policy (både positivt och negativt) för utfasning av fossila bränslen och identifiera kunskapsluckor och forskning för att ta itu med aktörsspecifika hinder i genomförandet.

 • Att se över de miljömässiga och ekonomiska fördelningseffekterna av policyinstrument avsedda för utfasning av fossila bränslen.

 • Att stödja framtagandet av en forskningsagenda för EPfD som utvecklar utformningen av effektiva policyinstrument för utfasningen av fossila bränslen.

 • Att samordna med EfDs andra tematiska forskningsprogram vid utarbetandet av en övergripande forskningsagenda som identifierar kopplingar mellan potentialen i olika sektoriella och politiska transformationer, kunskapsluckor och utmaningar samt forskningsprioriteringar för att hantera dem.

 • Att presentera resultaten för våra projektpartners samt beslutsfattare och andra intressenter. Förhoppningsvis även kunna presentera resultaten vid internationella konferenser.

 • Att anordna regionala workshops för validering av de framtagna forskningsagendorna för policyåtgärder och forskning.

Kvalifikationer

Krav för tjänsten:

 • Doktorsexamen i nationalekonomi, samhällsvetenskap eller närliggande områden.

 • En stark profil som aktiv forskare med fokus på klimatpolicy i det globala syd.

 • Kunskap om policyramverk, politiska processer och strategier för energiomställning i det globala syd.

 • Förmåga att syntetisera forsknings- och policyinformation till tillgängliga och kortfattade texter.

 • Erfarenhet av metaanalys och/eller systematisk granskningsmetodik och protokoll.

 • Kodningsfärdigheter med relevanta statistiska mjukvarupaket – R, STATA eller Python.

 • Mycket goda kunskaper i engelska som arbetsspråk, både skriftligt och muntligt.

 
Meriter för tjänsten:

 • Analytiska färdigheter i, och kunskap om, aktuell forskning inom ramar och instrument för hållbar utveckling för det globala syd.

 • Tidigare arbetslivserfarenhet från forskningsprojekt och synteser av forskning som behandlar kopplingar mellan klimat, energi, jämställdhet och policy i det globala syd.

 • Organisatoriska och projektledningsfärdigheter, inklusive förmåga att hantera och prioritera flera uppgifter och hålla deadlines.

 • Fälterfarenhet från det globala syd.

 • Ett lösningsorienterat förhållningssätt till utmaningar och proaktivitet i samarbete med kollegor och partnerorganisationer inom en tvärvetenskaplig och mångkulturell miljö för insamling av information.

 • Aktivt intresse för klimat- eller energipolitisk konsekvensanalys med ett genusanalysperspektiv.

 • Kunskaper i andra språk än engelska som är relevanta för programmet (dvs. språk i EfD-länder).

Personlig lämplighet är av betydelse för rollen. För tjänsten är det viktigt med förmåga att samarbeta inom ett stort projektteam. Du ska kunna arbeta både självständigt och i ett team.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 17 månader med en omfattning på 100 % med placering vid Environment for Development, Göteborgs universitet, Göteborg. Tillträde för anställningen är 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Gunnar Köhlin, Gunnar.Kohlin@efd.gu.se, 031-786 44 26

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga i ansökan:

 • CV
 • Personligt brev på högst två sidor där den sökande förklarar hur han/ hon avser att arbeta om han/ hon erbjuds tjänsten
 • Examensbevis
 • Betyg från högre utbildning
 • Forskningsverksamhet: sammanfattning av den sökandes egen akademiska forskning och tre relevanta och nyligen publicerade artiklar
 • Ett exempel på en policyrelevant forskningssyntes
 • Sammanfattning av den sökandes administrativa färdigheter (projektledning) och erfarenhet av att arbeta med det omgivande samhället. Särskild vikt bör läggas vid meriter av direkt betydelse för denna roll
 • Tre referenser (namn och kontaktuppgifter)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner