Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för geovetenskaper har ca. 70 anställda. Vår avdelning arbetar för att uppnå mångfald på arbetsplatsen och för att skapa en familjevänlig miljö. Institutionen utbildar geografer och geovetare som kan fylla det ökade behovet av geografer och geovetare i samhället. Vi har kandidat- och mastersprogram i geografi och geovetenskap samt forskarutbildning med flera olika inriktningar (naturgeografi, geografi, och geologi). Vår undervisning ger studenter kunskap, förståelse, färdighet och förmåga att bidra till att lösa olika geografiska och geovetenskapliga problem såväl inom akademin som i samhället. Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsområden är ”Climate and Climate Change”, ”Earth Surface Processes” och “The Geosphere”. Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper

 Ämnesområde

Geografi med inriktning mot naturgeografi

 Ämnesbeskrivning

Geografi är den interdisciplinära vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Med andra ord handlar geografi om sambandet och samspelet mellan människa och natur, i rum och tid. Ämnet är indelat i två huvudgrenar, naturgeografi och kulturgeografi. Naturgeografi är den naturvetenskapliga delen av geografin och innefattar till exempel klimatologi och geomorfologi. Kulturgeografi, som ibland även benämns samhällsgeografi, är den samhällsvetenskapliga delen av geografin och innefattar till exempel demografi och tidsgeografi.

Undervisningen och utvecklingen av kursverksamheten i våra geografiprogram sker i nära samarbete med lärare vid avdelningen för kulturgeografi, vid institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet. Anställningen är tänkt att stärka integrativa inslag i utbildningen och forskningen mellan institutionen för geovetenskaper och avdelningen för kulturgeografi på institutionen för ekonomi och samhälle.

 Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i geografi med inriktning mot naturgeografi på olika nivåer, både grund, avancerad och forskarnivå – främst inom kurser om samspelet mellan natur och samhälle i ett geografiskt perspektiv, med fokus på klimat och klimatförändringar, urban hållbar utveckling, samt tillämpad GIS, där programmering har blivit en viktig aspekt inom våra utbildningar. Innehavaren ska kunna uppvisa dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt planera, utföra och leda undervisning i geografi på universitetsnivå. Det förväntas även handledning av examensarbeten inom ämnet på alla akademiska nivåer. Innehavaren måste kunna undervisa på engelska och förväntas kunna undervisa på svenska inom två år efter tillträde.

Innehavaren ska vidare bedriva egen forskning inom ämnesområdet geografi, företrädesvis med fokus på samband och samspel mellan natur och samhälle. Anställningen är tänkt att stärka och komplettera forskning inom institutionens temaområde ”Climate and Climate Change” och dess koppling till temaområdet ”Earth Surface Processes”. Då geografiämnet är starkt kopplat till geografisk informationsteknologi (GIT), geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys förväntas innehavaren ha kompetens inom dessa delområden som även innefattar kompetens inom rumslig databehandling och programmering.

 

Innehavaren förväntas även samverka med samhället i stort genom att koppla undervisning och forskningen till samhällets krav och bidra till praktiska tillämpningar. Kommunikation och samverkan är därmed en viktig del av arbetsuppgiften. Kopplingen natur-människa-samhälle i ett geografiskt perspektiv är centralt för anställningen. Viss tid för kompetensutveckling kommer att beviljas och andra uppdrag (ex. kommittéarbete och administration) kan vara en del av befattningen. Fördelningen mellan forskning, undervisning och andra uppgifter följer institutionens policy och fastställs årligen i en individuell tjänstgöringsplan.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha dokumenterad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Bedömning

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 -4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ska tillsammans och med lika stor vikt och utgöra grunden vid bedömning av de sökandes kompetens. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt planera, utföra och leda undervisning i geografi med kopplingen natur - människa - samhälle. Framgångsrik handledning av doktorander och examensarbeten är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig kompetens genom publicering i fackgranskade tidskrifter samt dokumenterat god förmåga att erhålla externa medel från finansieringsorgan i konkurrens med fokus på samband och samspel mellan natur-människa-samhälle. Dokumenterad erfarenhet av tvär-, inter- och transdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten är meriterande, liksom dokumenterad god förmåga att samverka med omgivande samhälle och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

För anställning kommer att väljas den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet och dennes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av geografiämnet och institutionens fortsatta utveckling.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placering: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Roland Barthel, prefekt, via 031-786 1953 eller roland.barthel@gu.se.

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:

https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Fakultetskansliet för naturvetenskap Göteborgs universitet405 30 Göteborg Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök https://www.gu.se/en/science/aboutEtt exempel är 480 dagars betald föräldraledighet som föräldrarna får ta ut när som helst fram till att barnet fyller tolv år och garanterad förskola inom fyra månader från ansökan om plats. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på https://www.gu.se/naturvetenskapUniversitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser

Ytterligare information

Box 460, 405 30 Att: Lärarförslagsnämnden

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.