Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 16 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd.

Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 300 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på www.law.gu.se.

Juridiska institutionen söker nu en forskare knuten till den multidisciplinära forskningsmiljön Centrum för åldrande och hälsa, Agecap. Läs mer via www.agecap.gu.se.

Ämnesbeskrivning

Inom Centrum för åldrande och hälsa, Agecap, bedrivs multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. Juridiska institutionen är en av deltagande discipliner med fokus på strukturer och mekanismer på en samhälls- och organisationsnivå, relevanta för välfärdssamhället och för fenomen som ålderism och åldersdiskriminering, särskilt i frågor kring arbete och pensionering, samt hur dessa främjar eller försvårar äldres kapabilitet. Det kan handla om studier av utveckling över tid och hur äldres kapabilitet främjas eller motverkas.

När sambandet mellan levnadsvillkor, den historiska kontexten och individers sociala kontext och socioekonomiska villkor studeras är rätten en central aspekt. Ändringar i regelsystemen som rör försörjning, (om)fördelning och möjligheter att arbeta är exempel på aspekter som är centrala för att se och förstå utvecklingen. Vidare kan studier av implementering av politiska handlingsprogram i och genom rättslig reglering ingå. Vad är syftet med en viss reglering, uppnås detta syfte och hur korrelerar den med praktiker på organisations, myndighets- och arbetsplatsnivå? Här ingår empiriska studier av såväl rättsligt material som praktiker på t.ex. arbetsplatser. Diskrimineringslagens och -ombudsmannens betydelse för äldre analyseras också. Valfrihet och självbestämmande som centrala begrepp är relevanta frågor. Vad förutsätter ett fullt utvecklat självbestämmande när det gäller äldre? Och hur interagerar diskriminering av och brist på resurser för äldre med andra diskriminerande praktiker som kön, socioekonomisk situation, etnicitet m.m.?

Ett intersektionellt perspektiv är centralt för att bättre förstå hur makronivån påverkar kapabilitet och levnadsvillkor för äldre. Dessa frågor är komplexa och kräver såväl teoretisk som materiellrättslig kunskap men också förmåga att arbeta över disciplingränser. Anställningen är ett led i en långsiktig strategi av byggande av en mångvetenskaplig miljö.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar huvudsakligen forskning, men även undervisning till viss del, minst 20 %. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men kan även ske på engelska. Innehavaren av den aktuella anställningen förväntas bidra till en eller flera forsknings- och undervisningsmiljöer vid institutionen, självständigt såväl som i samverkan med andra forskare. Särskilt kan miljöerna i rättsvetenskap, offentlig rätt, civilrätt och social hållbarhet vara av intresse beroende på inriktning. Innehavaren förväntas även bidra till forskningsmiljön inom Agecap.

Den som anställs förväntas publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen och inom centrumbildningen Agecap.

Vissa medel för resor kommer att finnas tillgängliga, men den som anställs förväntas även söka extern finansiering för sådana kostnader samt för forskning på längre sikt.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.  Det är dock inte nödvändigt att examen har uppnåtts vid tidpunkten för ansökan, däremot vid tidpunkten för anställning. Du är väl förtrogen med det aktuella forskningsområdet.

Den sökande som vid en samlad bedömning av kompetens och potential anses vara bäst lämpad att genomföra de identifierade arbetsuppgifterna kommer att erbjudas anställning.

Färdigheter avseende samverkan med det omgivande samhället och att informera om forskning nationellt och internationellt kommer också att beaktas. Detsamma gäller för ett dokumenterat intresse och förmåga att samarbeta över disciplingränserna.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 1 år
Omfattning: 100 %
Placering: Juridiska institutionen, Göteborg
Tillträde: Efter överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Mikael Baaz, prefekt, mikael.baaz@law.gu.se, för frågor om anställningen

Jeanette Lund, personalhandläggare, jeanette.lund@law.gu.se, för frågor om rekryteringsprocessen

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • meritförteckning/cv
  • utbildningsbevis, betyg och övriga handlingar som du vill åberopa
  • en översiktlig plan för den forskning du vill genomföra i anställningen (max 2 sidor)
  • en relevant och nyligen producerad vetenskaplig text
  • referenser

Alla bilagor behöver namnges på lämpligt sätt.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-03

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner