Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 360 medarbetare och cirka 440 Mkr i omsättning.

Kandidaten kommer att ingå i ett nyligen inrättat Wallenberg Center för Molekylär and Translationell Medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet (www.wcmtm.gu.se). Som en del av detta center har Dr. George Birchenough nyligen inrättat sin forskargrupp (www.birchenoughlab.org) vid Institutionen för medicinsk biokemi och cellbiologi vid Göteborgs universitet och rekryterar nu postdoktorer och doktorander. Gruppen arbetar för en bättre förståelse för hur slemhinneförsvarssystem styr våra interaktioner med miljön, hur dessa system falerar vid sjukdomar och hur de kan påverkas profylaktiskt eller terapeutiskt.

Gruppen är en del av ett stort nätverk av forskare vid Göteborgs universitet, framför allt Mucin Biologiska Grupperna (www.medkem.gu.se/mucinbiology) där för närvarande över 30 forskare arbetar i framkanten för slemhinnebiologi. Kandidaten kommer att ha möjlighet att samarbeta med experter på flera experimentella metoder som arbetar inom klustret, såväl som med andra lokala och nationella grupper inom WCMTM-nätverket.

Ämne

Kolorektalcancer.

Ämnesbeskrivning

Våra slemhinneytor utgör gränssnittet mellan omgivningen och våra vävnader. Deras fysiologiska funktioner är kritiska, men dess levande celler exponeras ständigt för en enorm mängd mikrober, även opportunistiska och obligata patogener. Som ett resultat har vårt slemhinna utvecklat flera defensiva system som gör att cellerna kan uthärda i denna miljö, och misslyckande i försvarssystemen är ofta kopplad till utveckling av akut och kronisk sjukdom. Följaktligen är förståelsen för utvecklingen och regleringen av dessa försvarssystem nyckeln till att förstå patoetiologin för slemhinnesjukdom och hur de kan förebyggas eller behandlas.

Kolorektalcancer (CRC, från engelskans colorectal cancer) är en av de vanligaste och dödligaste formerna av cancer. Den är särskilt prevalent i länder med ett högt human development index vilket indikerar att faktorer som kan kopplas till en modern västerländsk livsstil kan bidra till utvecklingen av CRC. De flesta fallen av CRC beror på spontana mutationer, snarare än ärvda onkogena mutationer, och en felaktig interaktion mellan tarmens mikrobiota och immunsystem har föreslagits vara del av tumörgenesen. Gobletcellberorende försvarssystem, så som mukuslager och väktargobletceller, kontrollerar normalt interaktionen mellan värden och mikorbiotan men vi har nyligen funnit att dessa system är känsliga för förändring vid intag av en västerländsk diet. Därför kan felfungerande gobletcellberoende funktioner vara en orsak till CRC.

Genom att kombinera data från prekliniska musmodeller med analys av prover från friska individer och CRC patienter hoppas vi få en bättre förståelse för hur gobletceller bidrar till CRC, och utveckla nya metoder för att förebygga CRC.

Arbetsuppgifter

Den valda kandidaten förväntas i stor utsträckning arbeta med prekliniska musmodeller och human vävnad förvärvad från rutinoperationer. Kandidaten uppmuntras och förväntas arbeta självständigt och själv bidra till projektplaneringen. Kandidaten kommer också att aktivt bidra till den lokala forskningsmiljön vid de mucinbiologiska grupperna samt delta i interaktioner med samarbetspartners och andra grupper som tillhör WCMTM-nätverket. Vid behov kan kandidaten också uppmanas att hjälpa till med handledningen av studenter.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som vid sista ansökningsdag innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Ansökningar bedöms främst utifrån relevant vetenskaplig kompetens. Den sökande måste tillhandahålla bevis på en doktorsexamen inom ett relevant forskningsområde och ha påvisbara färdigheter i både skriftligt och muntlig engelska. Tidigare erfarenhet av att arbeta med djurmodeller är viktigt. Kompetens inom mikroskopi, masspektrometri, organoidodling, flödescytometri, mikrobiologi, bioinformatik eller in vivo sjukdomsmodellering kommer att betraktas som starka meriter till stöd för en ansökan. Utvalda sökande ombeds att delta i en intervju och presentera sin tidigare forskning. Stor tonvikt läggs på kandidatens personliga lämplighet för positionen och tydligt intresse för ämnesområdet.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Anställning

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Vänligen kontakta George Birchenough: e-post - george.birchenough@gu.se; telefon - +46 (0) 317863046

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner