Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Forskningsprogrammet Gender and Diplomacy (GenDip) som leds av professor Ann Towns söker en eller flera postdoktorer för att bedriva forskning inom ramen för projektet ”Diplomacy and the International Polarization on Gender Equality.”  Anställningarna är på heltid under två år med start så tidigt som möjligt under 2022.

I anställningen ingår att bedriva forskning i viss kombination med serviceuppgifter inom GenDip. Postdoktorerna kommer att ha ett nära samarbete med forskarna inom GenDip-gruppen och kommer vara baserade i Göteborg.

Om GenDip:
GenDip leds av professor Ann Towns och finansieras av Vetenskapsrådet, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse och Göteborgs universitet.

Det övergripande målet är att undersöka hur könsmönster inom diplomatin ser ut och förändras. GenDip består av en grupp forskare, doktorander, masterstudenter och praktikanter vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. GenDip samordnar också ett globalt forskningsnätverk och håller vartannat år en internationell workshop om genus och diplomati.

Aktuella anställningar som postdoktor är knutna till projektet ”Diplomacy and the International Polarization on Gender Equality,” som handlar om diplomatins roll i den växande internationella polariseringen kring jämställdhet och HBTQ+-rättigheter. Att stater genom utrikespolitiken antingen ägnar sig åt att främja eller åt att bekämpa jämställdhet och HBTQ+-rättigheter väcker viktiga forskningsfrågor om diplomatin. Som exempel, hur har utrikesdepartement anpassat sig institutionellt för att kunna bedriva en utrikespolitik som främjar eller motverkar jämställdhet/HBTQ+-rättigheter? Hur genomför diplomater en sådan utrikespolitik i praktiken, bilateralt och/eller multilateralt, runt om i världen? Vilka arenor (bilaterala, multilaterala, geografiska, osv) prioriteras för  sådan utrikespolitik? Vilka sorters för diplomatin centrala intressen, identiteter, praktiker, normer och/eller sociala hierarkier, m.m., främjas, reproduceras eller förändras därmed, och hur? Projektets övergripande syfte är att undersöka, jämföra och tillhandahålla teoretiskt innovativa analyser av hur diplomatisk praktik, utrikesdepartement och diplomater anpassar sig till och hanterar den internationella polariseringen kring gender. Vi är intresserade av teoretisk, metodologisk och empirisk mångfald inom GenDip, så vi välkomnar forskningsskisser som är makro-, meso- eller mikroanalytiska, kvalitativa och/eller kvantitativa, och med teoretiska ansatser som överensstämmer med eller står i kontrast till våra egna. Ett empiriskt fokus på diplomatiska kontexter utanför västvärlden är fördelaktigt men inte nödvändigt.

GenDips hemsida finns HÄR

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om sådant som makt, demokrati, institutioner och politiska idéer, på lokal, nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas bedriva egen forskning inom ramen för forskningsprojektets huvudteman, i samarbete med forskningsledaren och andra forskare i Gendip-gruppen. Mer specifikt kommer det ingå att samla in data, göra analyser och publicera forskning inom projektet.

En av GenDips styrkor är flexibiliteten och samarbetsviljan hos alla i forskningsgruppen, där fokus samtidigt ligger på att främja varje individs kreativitet och produktivitet och på att nå målen för forskningsprogrammet. Postdoktorn förväntas vara en aktiv och samarbetsvillig deltagare i GenDips forskningsmiljö. I anställningen kan komma att ingå upp till 20 % (av heltid) av undervisning vid Statsvetenskapliga institutionen och/eller forskningsservice som innebär någon kombination av: insamling och bearbetning av data som skall användas av GenDip-gruppen, datahantering, deltagande i skrivandet av ansökningar om forskningsfinansiering, m.m. Postdoktorn förväntas bo i Göteborg under hela anställningsperioden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen i statsvetenskap, internationella relationer eller närliggande disciplin. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Bedömningsgrund

De sökande blir i första hand bedömda utifrån vetenskaplig skicklighet i forskning om diplomati, Public administration och/eller internationell politisk sociologi med speciellt fokus på områden relevanta för GenDip-projektet. En eller fler av följande är också vetenskapligt meriterande:

  • Ett nyskapande projektförslag av hög vetenskaplig kvalité vilket faller inom ramen för, och helst vidareutvecklar, GenDip-projektet utifrån beskrivningen ovan

  • Avancerade metodologiska färdigheter (kvalitativa eller kvantitativa)

  • Teoretisk sofistikering och innovation
  • Dokumenterad forskningsexpertis inom något av följande: diplomati, utrikespolitik, feministisk utrikespolitik, anti-genderpolitik, kön/genus och politik, icke-Västerländsk utrikespolitik, icke-Västerländsk diplomati.

Då GenDip letar efter dig som matchar befintlig kompetens vid forskningsprogrammet kommer vi göra en samlad bedömning av de sökandes kompetenser och välja den person eller de personer som vid anställningstillfället bedöms kunna komplettera teamet på bästa sätt. Sökande måste ha utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad under två år i en omfattning av heltid, 100 % med placering vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Tillträde efter överenskommelse under 2022.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ann Towns

E-post: ann.towns@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  • Forskningsskiss (max 3 sidor) som beskriver ett avgränsat projekt som platsar inom det övergripande GenDip-projektet om diplomati och den växande internationella polariseringen kring jämställdhet och HBTQ+-rättigheter.
  • Ett personligt brev (max 2 sidor) som innehåller en självvärdering av hur den sökandes expertis och forskningsagenda skulle bidra till GenDip samt huruvida och hur den sökande uppfyller kvalifikationerna som efterfrågas ovan.
  • Ett CV (inklusive publikationslista)
  • En artikel eller ett kapitel författat av sökanden (writing sample)
  • En lista på minst tre personer (med kontaktinformation) som är beredda att på begäran insända rekommendationsbrev.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ber dig skriva ansökan på engelska.

Övrig information

Beslut om intervjuer fattas senast 1 oktober, 2021.  

Startdatum: så tidigt som möjligt 2022.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner