Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och utbildningsledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: http://www.ips.gu.se

Ämne

Pedagogik

Ämnesbeskrivning

Pedagogik handlar om fostran, undervisning och utbildning med fokus på formella och informella processer genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, i och utanför utbildningsinstitutioner. Ämnets inriktning vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Ämnet behandlar även mer övergripande frågor om hur utbildningssystem skapas och omvandlas samt hur de differentierar.

Arbetsuppgifter

Anställningen är i första hand riktad mot undervisning inom Yrkeslärarprogrammet som ges på grundläggande nivå. Programmet går huvudsakligen på distans med vissa campusträffar. Arbetsuppgifterna innefattar förutom undervisning och bedömningsarbete även kontakt med studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Även undervisning inom UVK-kurser på övriga lärarprogram samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå ingår i anställningen, inklusive handledning och examination av examensarbeten. Därtill ingår att aktivt bidra till kurs- och programutveckling inom utbildningsområdet. Undervisning och handledning inom forskarutbildningen kan ingå i arbetsuppgifterna. Dessutom ingår forskning, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att söka externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Dokumenterad undervisningsskicklighet och skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet är av stor vikt för anställningen.

Vid bedömningen kommer dokumenterad skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde, tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter, samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel att tas i beaktande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid självständiga forskningsinsatser inom anställningens forskningsområde och i synnerhet inom de nämnda specialiseringarna, samt dessa vetenskapliga forskningsinsatsers kvalitet och originalitet. Därutöver kommer förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället att beaktas.

Dokumenterad erfarenhet av arbete på forskarutbildningsnivå, exempelvis genom planering av och undervisning i doktorandkurser samt eventuell erfarenhet av handledning av doktorander är meriterande.

Dokumenterad skicklighet i att leda och administrera forskning och utbildning, samt förmåga att samverka med och kommunicera kunskapsområdet med det omgivande samhället, är meriterande.

Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra, internt och externt, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, av att leda och utveckla verksamhet, personal, akademiska samarbeten, samt av akademiska förtroendeuppdrag, är meriterande.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Sökande bör ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska och engelska.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas
Diarienummer: PAR 2021/953

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, referenstagning och provföreläsningar. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskning i ämnet samt på sin kommande roll vid institutionen.

Institutionen kommer främst att beakta den eller de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och aktivt bidra vetenskapligt och pedagogiskt till institutionens utveckling.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Karin Wass, karin.wass@ped.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Ivana Nikolic, ivana.nikolic@gu.se

Frågor som inkommer under semestertider besvaras i augusti. 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs Universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Ivana Nikolic
Box 300
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-31 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner