Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för biomedicin ligger vårt vetenskapliga fokus på grundläggande förståelse för kroppens celler – vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med olika typer av mikroorganismer. Med hjälp av sådan kunskap försöker vi klarlägga orsakerna till olika sjukdomstillstånd, och hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dem. Mer information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: https://www.gu.se/biomedicin

Ämne

Professionell utveckling

Ämnesbeskrivning

Ämnet professionell utveckling (PU) på läkarprogrammet omfattar de kompetenser en färdig läkare behöver utöver de rent medicinska. I Göteborg omfattar PU-ämnets kunskapsområden kommunikativ förmåga och självreflektion, ledarförmåga och samarbete, etiskt förhållningssätt, mänskliga rättigheter och genus, samt vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen kommer att leda arbetet med att utveckla utbildningen och examinationen inom professionell utveckling (PU) på de första 5 terminerna av det nya 6-åriga läkarprogrammet som startar höstterminen 2021. Under en övergångsperiod kommer innehavaren också fortsatt samordna och utveckla utbildningen inom professionell utveckling på det 5.5-åriga programmet. I arbetet ingår även undervisning inom PU-ämnets kunskapsområden och infektionsmedicin. Innehavaren kommer också att bidra till fortbildning av kursledare kring mål, läraktiviteter och examinationer inom PU, samt samverkan med övriga grundutbildningar vid Sahlgrenska akademin.

Innehavaren av anställningen förväntas också bedriva aktiv forskning inom infektionsmedicin och/eller PU-ämnets kunskapsområden. Anställningen innefattar även undervisning och handledning inom forskarutbildning samt administrativa uppdrag.

Anställningen kommer att inrättas som en förenad anställning, och innehavaren kommer att vara kliniskt verksam vid Infektion, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörighet för den aktuella anställningen är avlagd doktorsexamen i infektionsmedicin, något av PU-ämnets kunskapsområden eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant, samt visad pedagogisk skicklighet inom PU-ämnets kunskapsområden.

Sökanden skall även inneha svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens inom infektionsmedicin.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. 

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bland bedömningsgrunderna viktas pedagogisk skicklighet högst. För pedagogisk skicklighet är erfarenhet av utvecklingsarbete och utveckling av former för examination inom något eller några av kunskapsområdena inom professionell utveckling på läkarprogrammet särskilt meriterande, samt erfarenhet av samverkan inom undervisning. Även kännedom om ledarskapsteori samt högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Andra bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Administrativ skicklighet är också meriterande, särskilt i form av erfarenhet av lednings- och samverkansuppdrag och dokumenterad förmåga till samarbete med andra discipliner och organisationer utanför universitetet, t.ex. sjukvården.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anstälningen påbörjats.  

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100 %, med placering vid Institutionen för biomedicin.

Kontaktuppgifter för anställningen

Marianne Quiding Järbrink, proprefekt
031-786 6215                  
marianne.quiding@microbio.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:

- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Läkarlegitimation
- Bevis specialistkompetens inom infektionsmedicin
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/908 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-27

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner