Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information.

Psykologiska institutionen söker en, eventuellt flera, biträdande universitetslektorer i psykologi med inriktning mot neuropsykologi

Ämne

Psykologi med inriktning mot neuropsykologi

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Andelen forskning omfattar 50 % av anställningen. Ämnesinriktningen är neuropsykologi, med särskild tyngd på vetenskaplig neuropsykologisk grundforskning och nära relaterade områden som till exempel kognitiv neurovetenskap. I arbetsuppgifterna ingår därför att bedriva forskning med denna inriktning. En del av forskningsarbetet innebär också att, i samarbete med kollegor, bidra till utvecklingen av forskningsmiljön inom ämnesområdet vid institutionen och att aktivt medverka i arbetet för att finna extern forskningsfinansiering.  

Tjänsten består också av undervisning och handledning inom framför allt neuropsykologi på fristående kurser, på såväl grund- som avancerad nivå och på psykologprogrammet, samt i förekommande fall även inom ramen för uppdragsutbildningar. Att aktivt bidra i det pedagogiska förändrings- och utvecklingsarbetet utgör också en del av undervisningsuppdraget. Kursansvar och kursutveckling kan ingå, liksom viss undervisning inom andra delar av psykologin. Undervisning på engelska kan bli aktuell. 

Vidare ingår att aktivt delta i utvecklingen av institutionens verksamhet. Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Behörighet för denna anställning finns angivna i 4 kap 12 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att innehavaren skall ges möjlighet att utveckla sin vetenskapliga och pedagogiska skicklighet (d.v.s. det är en meriteringsanställning som inte är avsedd för den som redan har en tillsvidareanställning inom universitetsvärlden). 

Sökande som inte behärskar svenska förväntas inhämta tillräckliga språkkunskaper för att klara av de grundläggande arbetsuppgifterna inom två år. 

Du som tänker söka bör ta del av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer vetenskapliga meriter i första hand och pedagogiska meriter i andra hand. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom neuropsykologi och nära relaterade områden som till exempel kognitiv neurovetenskap och biologisk psykologi. Bred kompetens som täcker flera av neuropsykologins delområden, erfarenheter av neuropsykologisk grundforskning, teoretiska bidrag inom neuropsykologin, och färdigheter i neuropsykologisk metod är särskilt meriterande. Publikationer i internationella tidskrifter utgör en viktig dokumentation och bedömningsgrund för dessa färdigheter och erfarenheter. Annan dokumentation kan t.ex. vara utveckling av metoder och andra forskningsverktyg som är öppet tillgängliga. Att ha erhållit och nu inneha externa forskningsmedel är meriterande. Vidare beaktas graden av administrativ skicklighet, speciellt inom ramen för bidrag till att skapa attraktiva forskningsmiljöer, dokumenterade genom t.ex. projektledarskap, interdisciplinära samarbeten och organisation av forskningsverksamhet. 

Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning och handledning är meriterande och ska vara väl dokumenterade och vitsordade. Meriterande är också en dokumenterad förmåga att undervisa på engelska, författande av läromedel av hög kvalitet, dokumenterad utveckling av kurser eller program samt erfarenhet av kursledarskap. 

God förmåga att kommunicera tydligt, strukturerat och pedagogiskt, muntligt samt skriftligt är ett krav.Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas. 

Övriga bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Övrigt

En biträdande universitetslektor ska efter fullföljd anställning om fyra år, efter ansökan, befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) omfattande 15 högskolepoäng (den högskolepedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet utgörs av kurserna HPE101, HPE102 och HPE103) är ett krav för befordran. För den aktuella tjänsten krävs även en uppvisad progression i den egna pedagogiska utvecklingen, samt dokumenterade bidrag till att utveckla undervisningen i neuropsykologi vid institutionen.

Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom egen forskning som har uppnått nivån av vetenskaplig skicklighet som krävs för docentkompetens, samt genom kontinuerlig publicering av forskningsresultat i form av artiklar i internationella tidskrifter. Bidrag till utvecklingen av forskningsmiljön inom ämnesområdet vid institutionen i samarbete med kollegor och aktiv medverkan i arbetet för att finna extern finansiering ska också kunna uppvisas.

Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut och följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall.

Anställning

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år och omfattar 100% tjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning och forskning inom det aktuella ämnesområdet, samt på sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Martin Lövdén martin.lovden@psy.gu.se 031-786 1000,
Stefan Winblad stefan.winblad@psy.gu.se 031-786 1000 och Mattias Gunnarsson, mattias.gunnarsson@psy.gu.se 031-786 1000.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se
031-786 1000.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Om det finns publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt kontakta Therese Björkäng innan ansökningstiden löper ut.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner