Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information. 

Psykologiska institutionen söker en, eventuellt flera, universitetslektor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi

Ämne

Psykologi med inriktning mot neuropsykologi            

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom ämnesinriktningen neuropsykologi. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning inom neuropsykologi på fristående kurser, såväl grund- som avancerad nivå och på psykologprogrammet, samt i förekommande fall även inom ramen för uppdrags- och specialistutbildning. Ett aktivt bidrag i det pedagogiska förändrings- och utvecklingsarbetet utgör också en del av undervisningsuppdraget. Kursansvar och kursutveckling kan ingå, liksom viss undervisning inom andra delar av psykologin. Undervisning på engelska kan bli aktuell.

I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning inom neuropsykologi. Som en del av forskningsarbetet ingår också att i samarbete med kollegor bidra till utvecklingen av forskningsmiljön inom ämnesområdet vid institutionen samt att aktivt medverka i arbetet för att finna extern forskningsfinansiering.       

Andel forskning respektive undervisning regleras individuellt utifrån lokal tjänstgöringspolicy. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare ingår att aktivt delta i utvecklingen av institutionens verksamhet. Institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag kan förekomma.

Behörighet

Behörig för anställning är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet. Sökande skall även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp eller motsvarande, alternativt slutfört den inom ett år från anställningstillfället. Sökande som inte behärskar svenska förväntas inhämta tillräckliga språkkunskaper för att klara av de grundläggande arbetsuppgifterna inom två år.

Du som tänker söka bör ta del av Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den väljas som, efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att ges lika vikt. Uppvisande av en bred kompetens som täcker flera delområden inom neuropsykologin, såsom kunskap i funktionell neuroanatomi, neuropsykologisk metod är meriterande. Kunskap inom tillämpad/kliniskt inriktad neuropsykologi är särskilt meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom neuropsykologi och att den vetenskapliga meriteringen är aktuell. Publicering i internationella tidskrifter är meriterande, liksom att ha erhållit och nu inneha externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning och handledning vara väl dokumenterad och vitsordat. Meriterande är en dokumenterad förmåga att undervisa på engelska, författande av läromedel av hög kvalitet, dokumenterad erfarenhet av utveckling av kurser eller program samt att erfarenheten av undervisningen och handledningen är aktuell. Meriterande är även utveckling av kurser och program samt erfarenhet av kursledarskap.

Svensk psykologlegitimation är meriterande.  

God förmåga att kommunicera tydligt, strukturerat och pedagogiskt, muntligt samt skriftligt är ett krav. Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas.

Övriga bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att omfatta 50-100% tjänstgöring. Fastställande av den exakta omfattningen görs i samband med anställningen. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer, arbetsprover och referenstagning. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Stefan Winblad stefan.winblad@psy.gu.se 031-7861692,
Martin Lövdén martin.lovden@psy.gu.se 031-7861000 och Mattias Gunnarsson, mattias.gunnarsson@psy.gu.se
031-786 1000.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se
031-786 1000.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Om du vill åberopa publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt, ta kontakt med Therese Björkäng innan ansökningstiden löper ut.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner